CSM

 

 

CABINET PREŞEDINTE

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


31 ianuarie 2017

 

Mesajul doamnei judecător Mariana Ghena, preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru magistraţii numiţi în funcţie prin decretele prezidenţiale din 26 ianuarie 2017

 

Dragi colegi,

 

Doresc să vă adresez un călduros bun venit în profesie şi să vă spun că vă preţuiesc curajul, determinarea şi efortul depus pentru a ajunge la acest moment al numirii în funcțiile de judecător sau procuror.

Realitatea a dovedit că mirajul perfecţiunii este uman, dar rămâne totuşi miraj, indiferent de tentaţiile sau aspirațiile noastre. Iar oamenii, societatea, au mai multă nevoie de echilibru decât de perfecţiune.

Căutarea echilibrului este, de fapt, adevărata provocare a unui magistrat în ceea ce numim ”a face dreptate”, pentru că acest echilibru trebuie să răspundă atât exigenţelor cauzei particulare deduse judecăţii, cât şi nevoii sociale de justiţie, ca parte a unui echilibru social extins, generator de progres.

Poziţionarea echidistantă, independenţa şi proporţionalitatea sunt vectorii unei decizii corect asumate la nivel de conştiinţă şi de lege. 

Chemarea dreptăţii este partea frumoasă a profesiei şi singura care vă poate hrăni cu satisfacţii din punct de vedere profesional.

Adevărata putere a unui magistrat este aceea de a se poziţiona ca om şi profesionist faţă de legile pe care le aplică, faţă de părţile care stau în judecată şi faţă de faptele acestora.

Dragi colegi, legea poate fi chiar perfectă, dar nu ţine loc de conştiinţă! Iar adevărul juridic din spatele deciziilor judecătoreşti nu este un adevăr absolut, nesusceptibil de îndoială sau critici, oricât de bine ne-am strădui să le argumentăm juridic.

Membrii societăţii, specialişti sau profani, au dreptul şi libertatea de a exprima idei, opinii şi credinţe, iar modalitatea de exprimare şi de manifestare reflectă adevărul social al unei epoci, respectul faţă de valori şi măsura încrederii în instituţii. 

Shopenhauer spunea: „O mare piedică în calea progresului e faptul că oamenii nu-i ascultă pe cei care vorbesc prudent, ci pe cei care vorbesc mai tare.”

Pentru ca Justiţia să fie un factor de progres pentru societate, aceasta trebuie făcută dincolo de vocea celor ce vorbesc mai tare, iar magistraţii  sunt datori  să aibă curaj în fapte şi prudenţa în cuvinte.

            Vă doresc să vă construiţi o carieră frumoasă şi să urcaţi la înălţime, nu ca pe un piedestal, ci ca pe un drum de munte, de pe care să aveţi atâta perspectivă câtă puteţi cuprinde ca oameni şi profesionişti!

 

Vă mulţumesc!