CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


29 iunie 2016

 

 

Comunicat de presă privind apărarea independenţei şi reputaţiei profesionale a  doamnei Corina Aldea, judecător în cadrul Tribunalului Caraş Severin

 

           

      În şedinţa din data de 28 iunie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că afirmaţiile lansate în spaţiul public prin intermediul mass media referitoare la activitatea și cariera doamnei Corina Aldea, judecător în cadrul Tribunalului Caraş Severin, sunt nefondate şi au afectat independenţa şi reputaţia profesională a magistratului.

 

       Consiliul Superior al Magistraturii apără corpul magistraţilor împotriva oricăror acte de natură să aducă atingere independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a acestora.

       Prin cererea din data de 23 mai 2016, doamna judecător Corina Aldea a solicitat apărarea independenţei şi reputaţiei profesionale în raport de afirmaţiile cuprinse în materialele de presă publicate on line în cotidianul “Express de Banat” în perioada 18 - 25 aprilie 2016 şi de comentariile postate pe pagina de Facebook a directorului general al publicaţiei, preluate ulterior on line şi de  www.argument-cs.ro.

      Materialele de presă menţionate fac referiri la legalitatea şi temeinicia deciziei pronunţată într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Caraş Severin de către completul de divergenţă din care a făcut parte doamna judecător, susţinându-se că hotârârea pronunţată are un caracter aberant, fiind rezultatul răzbunării şi nu un act de justiţie. Au fost exprimate suspiciuni cu privire la modul de repartizare a cauzei, modalitatea de constituire a completului de judecată de divergenţă şi lipsa de imparţialitate a doamnei judecător Corina Aldea. În opinia jurnalistului, pronunţarea acestei hotărâri a fost rezultatul răzbunării doamnei judecător, susţinundu-se că aceasta a fost influenţată la pronunţarea hotărârii de apariţia în cotidianul on-line “Express de Banat” din data de 21 octombrie 2015, a unui articol referitor la activitatea sa profesională.

      Verificările Inspecţiei Judiciare - ce nu pot viza analiza legalităţii şi temeiniciei hotărârii judecătoreşti pronunţate, întrucât în acest mod s-ar aduce atingere principiilor de independenţă a magistraţilor şi supunerii acestora numai legii -  au relevat că repartizarea dosarului menţionat şi desemnarea doamnei judecător Corina Aldea în compunerea completului de judecată s-au efectuat cu respectarea dispoziţiilor legale. Referitor la presupusa lipsă de imparţialitate, din verificările efectuate, a rezultat că în acest dosar  nu au fost formulate cereri de recuzare a completului de judecată. Inspectorii judiciari au reţinut că în pronunţarea soluţiei de către completul de divergenţă nu s-au reliefat indicii de săvârşire a abaterii disciplinare constând în încălcarea normelor legale din gravă neglijenţă sau cu rea credinţă.

      Inspectorii judiciari au constatat că articolele de presă au prezentat date nereale, de natură să creeze suspiciuni cu privire la independenţa, imparţialitatea şi integritatea doamnei judecător. Mai mult, limbajul utilizat în comentariile postate pe contul de Facebook al directorului general al publicaţiei „Express Banat” şi modul de prezentare a faptelor creează o imagine şi o percepţie publică negative asupra doamnei judecător, afectându-i autoritatea de care trebuie să se bucure în exercitarea funcţiei.

      Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că afirmaţiile denigratoare lansate în spaţiul public la adresa doamnei judecător Corina Aldea, judecător la Tribunalul Caraş Severin, sunt de natură a-i afecta independenţa şi reputaţia profesională.   

       Raportul Inspecţiei Judiciare poate fi vizualizat pe site-ul: www.inspectiajudiciara.ro. 

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media