CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


29 iunie 2016

  

Comunicat de presă privind apărarea independenţei şi reputaţiei  profesionale a doamnei Beg Luminiţa Simona, judecător în cadrul Tribunalului Caraş-Severin

 

               În şedinţa din data de 28 iunie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că afirmaţiile lansate în spaţiul public prin intermediul mass media referitoare la activitatea și cariera doamnei Luminiţa Simona Beg, judecător în cadrul Tribunalului Caraş Severin, sunt nefondate şi au afectat independenţa şi reputaţia profesională a magistratului.

 

              Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei şi apără corpul magistraţilor împotriva oricăror acte de natură să aducă atingere independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a acestora.

              Prin cererea din data de 23 mai 2016, doamna judecător Luminiţa Simona Beg a solicitat apărarea reputaţiei profesionale în raport de afirmaţiile cuprinse în materialele de presă publicate on line în cotidianul “Express de Banat” în perioada 18 - 30 aprilie 2016 şi de comentariile postate pe pagina de Facebook a directorului general al publicaţiei, preluate ulterior on line de www.argument-cs.ro.

               Articolele de presă menţionate cuprind afirmaţii de natură să discrediteze din punct de vedere profesional şi moral pe doamna judecător, întrucât sugerează că în modul de soluţionare a unui dosar aflat în instrumentarea sa, aceasta şi-ar fi exercitat funcţia cu rea credinţă, soluţia fiind pronunţată din răzbunare. Au fost exprimate suspiciuni cu privire la modul de repartizare a cauzei, modalitatea de constituire a completului de judecată de divergenţă şi lipsa de imparţialitate a doamnei judecător Luminiţa Simona Beg. S-a mai susţinut că magistratul s-a aflat în stare de incompatibilitate, făcându-se totodată  referiri la o anterioară sancţiune aplicată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară. 

               În urma verificărilor efectuate – ce nu pot viza analiza legalităţii şi temeiniciei hotărârii judecătoreşti pronunţate, întrucât în acest mod s-ar aduce atingere principiilor de independenţă a magistraţilor şi supunerii acestora numai legii - inspectorii judiciari au constatat că posibila stare de incompatibilitate nu s-a confirmat, nefiind conturate indicii privind săvârşirea vreunei abateri disciplinare sau de încălcare a normelor de deontologie profesională de către doamna judecător. S-a constatat că repartizarea dosarului şi constituirea completului de judecată s-au efectuat cu respectarea dispoziţiilor legale.

               Referitor la lipsa de imparţialitate a magistratului, inspectorii judiciari au reţinut că nu există indicii din care să rezulte că activitatea de judecată desfăşurată de doamna judecător a fost afectată de unele  articole de presă anterior publicate, acestea neavând legătură cu dosarul soluţionat. De asemenea, inspectorii judiciari au apreciat că aplicarea unei sancţiuni disciplinare într-un caz determinat nu poate genera concluzia manifestării unei rele credinţe sau grave neglijenţe în modul de instrumentare a tuturor cauzelor cu care doamna judecător este investită să le soluţioneze.

               Inspectorii judiciari au constatat că articolele de presă au prezentat date nereale, de natură să creeze suspiciuni cu privire la independenţa, imparţialitatea şi integritatea doamnei judecător. Mai mult limbajul utilizat în comentariile postate pe contul de Facebook al directorului general al publicaţiei „Express Banat” şi modul de prezentare a faptelor creează o imagine şi o percepţie publică negative asupra doamnei judecător, afectându-i autoritatea de care trebuie să se bucure în exercitarea funcţiei.

              Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că afirmațiile denigratoare lansate în spațiul public la adresa doamnei judecător Beg Luminiţa Simona, judecător în cadrul Tribunalului Caraş-Severin, sunt de natură a-i afecta independenţa şi reputaţia profesională.

                        Raportul Inspecţiei Judiciare poate fi vizualizat pe site-ul: www.inspectiajudiciara.ro.     

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media