CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


                                                                                                                              28 iulie  2016

 

 

Comunicat de presă privind suspendarea din funcţie a domnului Davidencu Răzvan Vladimir, judecător în cadrul Judecătoriei Constanţa

 

 

 

În şedinţa de azi, 28 iulie 2016, Secţia pentru judecători, în temeiul art. 40 lit. j) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, a hotărât suspendarea din funcţie a domnului Davidencu Răzvan Vladimir, judecător în cadrul Judecătoriei Constanţa, începând cu această dată, până la soluţionarea recursului declarat împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători în materie disciplinară nr. 10J/25.05.2016.

Conform art. 651 alin. (2) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, dacă împotriva hotărârii de eliberare din funcţie a unui magistrat se exercită calea de atac a recursului, acesta va fi suspendat din funcţie până la soluţionarea irevocabilă a cauzei de către instanţa competentă, respectiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Reamintim în şedinţa din data de 25 mai 2016, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva domnului Davidencu Răzvan Vladimir şi, în temeiul prevederilor art. 100 lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a aplicat domnului judecător sancţiunea disciplinară constând în excluderea din magistratură pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h), f), k) şi m) din acelaşi act normativ:

- nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile ”;

- refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu”;

- absenţe nemotivate de la serviciu, în mod repetat sau care afectează în mod direct activitatea instanţei ori a parchetului”;

- nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanţei sau al parchetului ori a altor obligaţii cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente ”.

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media