CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


26 aprilie 2016

 

Comunicat de presă

referitor la evenimentele organizate de sistemul judiciar în cadrul

Programului Şcoala Altfel 

 

 

În perioada 18 - 22 aprilie 2016, în cadrul programului educaţional Şcoala altfel”, instituţiile sistemului judiciar din România, cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii, au desfăşurat o multitudine de activităţi de educaţie juridică destinate elevilor, specifice vârstei şi pregătirii lor şcolare.

La aceste activităţi - desfăşurate la nivel naţional în instanţele de judecată sau în unităţile de învăţământ şi susţinute de judecători şi procurori - au luat parte peste 4.000 de elevi din ciclul primar, gimnazial, liceal şi chiar preşcolar.

 

Scopul acestor activităţi a fost acela de a apropia justiţia de elevi, pentru a-i ajuta dobândească cunoştinţe elementare despre drepturile şi obligaţiile lor şi modalitatea de funcţionare a justiţiei de zi cu zi. 

             În cadrul vizitelor în instanţe sau a magistraţilor în şcoli, elevii au avut ocazia de a participa interactiv la dezbateri şi prelegeri privitoare la regimul răspunderii penale a minorului, procedurile în cauzele cu infractori minori şi au beneficiat de prezentări cu privire la modul de organizare a autorităţii judecătoreşti, circuitul dosarelor, etapele procesuale până la soluţionarea unei cauze şi la modalitatea de admitere în magistratură.

Totodată, elevii au avut ocazia de a participa la procese simulate, scopul acestora fiind realizarea unor activităţi de prevenţie, fiindu-le explicate noţiuni generale privind societatea şi comunitatea, astfel încât copiii înţeleagă ce înseamnă legea şi regulile şi de ce este necesară respectarea acestora.

Prin derularea acestor acţiuni, magistraţii au contribuit efectiv, în temeiul Protocolului de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ preuniversitar”, la promovarea educaţiei juridice în şcoli şi licee, prin facilitarea accesului elevilor la cunoştinţele elementare de drept. 

            Adresăm mulţumiri elevilor şi profesorilor participanţi pentru interesul manifestat, precum şi tuturor magistraţilor care s-au implicat în realizarea activităţilor de educaţie juridică desfăşurate în cadrul ProgramuluiŞcoala Altfel”.

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media