CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


                                                                                                                              25 mai 2016

 

 

 

 

Comunicat de presă

                                                    

privind sancţionarea disciplinară a

doamnei Popa Mariana, judecător în cadrul Tribunalului Vrancea

 

 

 

                 În şedinţa de azi, 25 mai 2016, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva doamnei Popa Mariana, judecător în cadrul Tribunalului Vrancea.

În temeiul prevederilor art. 100 lit. b ) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Secţia a aplicat doamnei judecător sancţiunea disciplinară constând în diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 10% pe o perioadă de 3 luni pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t) din acelaşi act normativ - exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă”.

Hotărârea secţiei va cuprinde, alături de alte elemente prevăzute de lege, descrierea faptei pentru care s-a aplicat sancţiunea disciplinară menţionată, urmând a fi redactată şi publicată pe site-ul Consiliului www.csm1909.ro în termen de 20 de zile de la pronunţare.

Aceasta poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media