CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


24 august 2016

 

Comunicat de presă privind apărarea independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar în raport de afirmaţiile domnului Steven van Groningen, preşedinte al Patronatelor Bancare din România

  

 

            În şedinţa din data de 23 august 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat afirmaţiile domnului Steven van Groningen, preşedinte al Patronatelor Bancare din România şi CEO al Raiffeisen Bank, cuprinse în scrisoarea Consiliului Patronatelor Bancare din România (CPBR) transmisă CSM, MJ, INM şi curţilor de apel, publicată pe site-ul “lumeajustiţiei.ro” în data de 8 iulie 2016, sunt de natură afecteze imaginea instanţelor judecătoreşti, aducând atingere independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar în ansamblul său.

 

            Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei şi are dreptul şi obligaţia de a apăra judecătorii şi procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independenţa sau imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea.

            Verificările au fost efectuate de Inspecția Judiciară la solicitarea din data de 19 iulie 2016 a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a sesizării domnului Daniel Zamfir, deputat în Parlamentul României.

            Acestea au vizat afirmaţiile domnului Steven van Groningen, cuprinse în scrisoarea Consiliului Patronatelor Bancare din România (CPBR) transmisă instituţiilor judiciare menţionate, referitoare la practica neunitară a instanţelor judecătoreşti în litigiile dintre bănci şi clienţii acestora, având ca obiect rambursarea creditelor în valută, în special cele în franci elveţieni (CHF).

            Prin comentariile privind modul în care ar trebui interpretate anumite reglementări interne şi europene pentru acordarea şi rambursarea creditelor în valută exprimate în cuprinsul scrisorii, au fost puse la îndoială soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti în favoarea clienţilor băncilor.

            Solicitarea ca instanţele ţină cont de argumentele expuse în cadrul scrisorii pentru ca actul de justiţie fie unul mai obiectiv şi imparţial, în conformitate cu prevederile legale”, afirmaţiile în sensul aplicarea reglementărilor invocate şi a practicii judiciare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ar putea determina o abordare obiectivă a judecătorilor care sunt chemaţi înfăptuiască justiţia şi a pune bazele unei aplicări corecte a legilorsau instanţele procedează la o restricţionare a circulaţiei capitalurilor, ceea ce contravine legislaţiei comunitare europene, care trebuie aplicată cu prioritate”, induc ideea judecătorii nu sunt imparţiali şi nu aplică în mod corect reglementările din domeniul bancar în soluţionarea litigiilor dintre consumatori şi profesionişti.

            Exprimarea domnului Steven van Groningen a fost apreciată ca o critică la adresa soluţiilor pronunţate de instanţe în favoarea clienţilor băncilor, de natură afecteze în mod direct întreg sistemul judiciar, cu scopul de a interveni în actul de justiţie cu consecinţa influenţării deciziilor magistraţilor în detrimentul clienţilor.

             Inspectorii judiciari au constatat afirmaţiile menţionate reprezintă o imixtiune în activitatea justiţiei şi pun sub semnul întrebării deciziile pronunţate de instanţe şi profesionalismul judecătorilor, constituind totodată o formă de presiune asupra acestora, în contextul în care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie urmează se pronunţe într-o speţă în legătură cu aceste cauze.

            Plenul Consiliului a apreciat afirmaţiile domnului Steven van Groningen încalcă limitele libertăţii de exprimare în raport cu activitatea magistraţilor, cu consecinţa afectării independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar în ansamblul său.

            Raportul Inspecţiei Judiciare poate fi vizualizat pe site-ulwww.inspectiajudiciara.ro.  

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media