CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


24 martie 2016

 

 

 

 

Comunicat de presă

privind sancţionarea disciplinară a domnului Andrei Claudiu Ionuţ, judecător

 în cadrul Tribunalului Bucureşti şi a domnului Bosoc Samir, judecător în cadrul Judecătoriei Săveni

 

 

 

            În şedinţa din data de 23 martie 2016, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunile disciplinare formulate de Inspecţia Judiciară împotriva domnului Andrei Claudiu Ionuţ, judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti şi a domnului Bosoc Samir, judecător în cadrul Judecătoriei Săveni.

 

În temeiul prevederilor art. 100 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Secţia a aplicat fiecăruia dintre judecătorii menţionaţi sancţiunea disciplinară constând în “avertisment”, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din acelaşi act normativ, constând în întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile“.

 

Inspecţia Judiciară a reţinut că domnii judecători au înregistrat depăşiri ale termenului legal de redactare pentru mai multe hotărâri judecătoreşti.

 

 Hotărârile secţiei vor cuprinde, alături de alte elemente prevăzute de lege, descrierea faptelor pentru care s-a aplicat sancţiunea disciplinară menţionată, urmând a fi redactate şi publicate pe site-ul Consiliului www.csm1909.ro în termen de 20 de zile de la pronunţare.

Acestea pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media