CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


24 martie 2016

 

 

Comunicat de presă

 

privind apărarea reputaţiei profesionale a doamnei Alina Pavelescu,

judecător în cadrul Judecătoriei Curtea de Argeş 

           

 

        În şedinţa de azi, 24 martie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că afirmaţiile cuprinse într-un articol de presă publicat în ziarul “Reflectorul Argeşean”, ediţia 14 ianuarie – 2 februarie 2016, sunt nereale şi au afectat reputaţia profesională a doamnei Alina Pavelescu, judecător în cadrul Judecătoriei Curtea de Argeş.

 

       Consiliul Superior al Magistraturii apără corpul magistraţilor împotriva oricăror acte de natură să aducă atingere independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a acestora.

       Prin cererea din data de 8 februarie 2016, doamna judecător Alina Pavelescu a solicitat apărarea reputaţiei sale profesionale în raport cu afirmaţiile cuprinse în articolul intitulat“Domnule preşedinte Iohannis…ce părere aveţi? Judecătoarea Alina Pavelescu şi procurorul Cornel Marin acoperă furtul celor 270 ha ale Liceului Agricol Curtea de Argeş”, publicat în numărul 316 al ziarului menţionat, referitoare la modul în care a instrumentat şi soluţionat un dosar penal.

       Verificările Inspecţiei Judiciare au relevat că doamna judecător Pavelescu Alina a respins ca tardivă plângerea formulată de societatea deţinătoare a ziarului “Reflector Argeşean” împotriva unei ordonanţe de clasare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş. Dosarul penal a fost constituit în baza unei anchete jurnalistice efectuate de ziarul menţionat privind modul de refacere a patrimoniului Liceului Agricol Curtea de Argeş. Urmare a respingerii plângerii petentei ca tardiv formulată, directorul ziarului a publicat articolul menţionat, în cadrul căruia a prezentat un istoric al investigaţiei jurnalistice privind înstrăinarea a 270 ha teren ce a aparţinut Liceului Agricol din Curtea de Argeş şi faptul că, ulterior, publicaţia s-a adresat Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş pentru cercetarea faptelor reclamate, context în care au fost emise o serie de critici şi afirmaţii tendenţioase la adresa organelor judiciare.

       Referitor la activitatea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Curtea de Argeş, doamna Alina Pavelescu, autorul articolului critică soluţia pronunţată de aceasta într-un mod care depăşeşte limitele criticii admisibile specifice activităţii jurnalistice, prin folosirea unui limbaj tendenţios, de natură să exercite presiune şi să creeze o imagine şi o percepţie publică negative asupra judecătorului menţionat.

 Maniera de prezentare a situaţiei a indus în conştiinţa opiniei publice ideea că, în soluţionarea dosarului penal menţionat, doamna judecător Alina Pavelescu şi-a exercitat funcţia în mod necorespunzător, abuziv, lipsit de imparţialitate şi de profesionalism, afectându-i reputaţia, autoritatea, imparţialitatea şi integritatea de care trebuie să se bucure şi să le manifeste în exercitarea profesiei orice magistrat. 

       Plenul Consiliului a constatat că afirmaţiile lansate în spaţiul public prin intermediul articolului menţionat au depăşit limitele libertăţii de exprimare şi ale dreptului la informare şi au afectat reputaţia profesională a doamnei Alina Pavelescu, judecător în cadrul Judecătoriei Curtea de Argeş.

       Raportul Inspecţiei Judiciare poate fi vizualizat pe site-ul: www.inspectiajudiciara.ro. 

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media