CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


                                      23 noiembrie  2016

 

 

Comunicat de presă privind sancţionarea disciplinară a doamnei  Mihăilescu Steliana, judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti

 

 

 

            În şedinţa de azi, 23 noiembrie 2016, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva doamnei Mihăilescu Steliana, judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti.

            În temeiul prevederilor art. 100 lit.  b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Secţia a aplicat doamnei judecător sancţiunea disciplinară constând în diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 10% pe o perioadă de 2 luni pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. m) din acelaşi act normativ -  nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanţei sau al parchetului ori a altor obligaţii cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente”.

Hotărârea secţiei va cuprinde, alături de alte elemente prevăzute de lege, descrierea faptei pentru care s-a aplicat sancţiunea disciplinară menţionată, urmând a fi redactată şi publicată pe site-ul Consiliului www.csm1909.ro în termen de 20 de zile de la pronunţare.

Aceasta poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media