CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


 

23 august 2016

 

Comunicat de presă

 

privind adoptarea de către Plenul CSM a unei hotărâri de principiu referitoare la aplicarea nediscriminatorie a dispoziţiilor O.U.G. nr. 20/2016

 

 

            În şedinţa de azi, 23 august 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu majoritate de voturi, a hotărât dispoziţiile OUG nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sunt aplicabile şi familiei ocupaţionaleJustiţie”.

Prin urmare, cu majoritate de voturi, Plenul Consiliului a adoptat o hotărâre de principiu prin care recomandă ordonatorilor de credite ca în interpretarea acestor dispoziţii legale aibă în vedere principiul de drept menţionat în expunerea de motive a OUG nr.20/2016 şi în cuprinsul art.31 din O.U.G. nr. 57/2015, aşa cum a fost modificată şi completată prin  O.U.G nr. 20/2016, în sensul eliminării discrepanţelor salariale existente în sistemul judiciar, astfel încât personalul care beneficiază de aceleaşi condiţii fie salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea.

 

           În aceeaşi şedinţă, cu majoritate de voturi, Plenul CSM a respins punctul de vedere al direcţiei de specialitate prin care s-a propus sesizarea Senatului României ca în procedura de dezbatere parlamentară a proiectului de lege privind aprobarea ordonanţei OUG nr.20/2016 fie luate măsuri pentru evitarea consecinţelor interpretării diferite a dispoziţiilor menționate, sub forma unor amendamente la acest act normativ.

           Pe cale de consecinţă, cu majoritate de voturi, a fost respinsă propunerea de sesizare a Senatului României.

 

Hotărârea privind aplicarea OUG nr.20/2016 a fost adoptată în contextul tensiunilor create la nivelul sistemului judiciar ca urmare a interpretării şi aplicării diferenţiate a acestui act normativ, precum şi a Memoriului şi scrisorii deschise privind aplicarea nediscriminatorie a O.U.G. nr.20/2016, transmise CSM de către un număr reprezentativ de magistraţi la data de 22 august 2016.

La şedinţa Plenului au participat reprezentanţi ai sistemului judiciar, judecători şi procurori, precum şi reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale magistraţilor.

În acest context, Plenul Consiliului a hotărât totodată este necesară continuarea demersurilor pentru urgentarea preluării bugetelor instanţelor de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, conform dispoziţiilor art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară.

 

                            

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media