CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


                                      22 noiembrie 2016

       

 

 

Comunicat de presă

 

privind Conferința finală a proiectului „Îmbunătățirea eficienței şi calității sistemului judiciar, cu accent pe o alocare echilibrată a resurselor printr-un management judiciar adecvat”

 

 

            Astăzi, 22 noiembrie 2016, în Amfiteatrul Tribunalului Bucureşti, s-a desfăşurat Conferința finală de prezentare a activităţilor, rezultatelor şi propunerilor din cadrul proiectului “Îmbunătățirea eficienței şi calității sistemului judiciar, cu accent pe o alocare echilibrată a resurselor printr-un management judiciar adecvat”.

        Scopul proiectului, derulat în perioada 2015 – 2016 de Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Judiciar din Ţările de Jos, cu sprijinul Ministerului Justiţiei şi Ministerului Afacerilor Externe din Ţările de Jos şi Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti, este cel al creşterii eficienţei şi calităţii activităţii instanţelor judecătoreşti din România prin identificarea şi implementarea unui tip de management judiciar axat pe repartizarea echilibrată a resurselor.

      

         Activităţile din cadrul proiectului, derulate prin strânsa colaborare dintre Curtea de Apel București, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti și Curtea din Rotterdam (Olanda), au valorificat inclusiv experienţa Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul elaborării indicatorilor de eficienţă a instanţelor, monitorizaţi şi analizaţi prin programul informatic StatisEcris, dezvoltat şi implementat la nivel naţional ca instrument de evaluare şi management care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie în beneficiul justiţiabililor.

        Principalele teme de dezbatere ale Conferinţei finale au abordat managementul judiciar din perspectiva alocării eficiente a resurselor, elaborării unui mecanism de măsurare a duratei şi costului pe caz şi a bugetului de proiecţie, precum şi delegării unor atribuţii non – judiciare personalului auxiliar, subliniindu-se necesitatea suplimentării numărului de grefieri.

       Concluziile conferinţei finale au relevat că problemele de sistem identificate în cursul proiectului – deficit major de grefieri, dublat de exces de reglementare - acţionează conjugat, cu efecte negative asupra eficienţei şi calităţii actului de justiţie.

        Asigurarea resursei umane (personal auxiliar) la nivel cantitativ optim, regândirea distribuirii sarcinilor, adaptarea legislaţiei primare şi secundare în scopul dimensionării corespunzătoare a schemelor şi asigurării gestionării eficiente a resurselor umane, dar şi adoptarea de modificări legislative care să permită transferul atribuţiilor non-judiciare de la judecători către grefieri, precum şi descentralizarea anumitor competenţe legate de dinamica resurselor sunt recomandările echipei de proiect pentru remedierea deficienţelor sistemice constatate pe parcusul activităţilor derulate în instanţele pilot, în scopul creşterii eficienţei şi calităţii actului de justiţie din România.

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media