Description: CSM

 

 

Consiliul Superior al Magistraturii

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


  

 

 

Mesajul doamnei judecător Mariana Ghena, preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, adresat cu ocazia şedinţei Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România din data de 20 ianuarie 2017

 

 

Stimate domnule preşedinte al Uniunii Naţionale a Barourilor din România,

Distinşi participanţi şi invitaţi!

 

mărturisesc invitaţia dumneavoastră de a participa la această şedinţă a Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România ne onorează şi, în egală măsură, vine în întâmpinarea dorinţei noastre, a noului Consiliu, de a ne exprima deschiderea şi disponibilitatea ca, prin  mijloacele instituţionale existente, contribuim  la consolidarea parteneriatului nostru pentru înfăptuirea justiţiei.

Ştim, din experienţa noastră, cât de importantă este pentru magistrat prestaţia profesionistă a avocatului, ca reprezentant al părţilor implicate în proces. Ştim în spatele acestei reprezentări se află multă muncă, multă energie consumată în a găsi şi materializa cele mai potrivite şi pertinente instrumente de apărare a intereselor şi drepturilor acestora şi mai există, inevitabil, o legătură nu numai raţională ci şi emoţională faţă de cauzele în care implicaţi.

Cunoaştem cu toţii care sunt dificultăţile întâmpinate în profesiile noastre şi ele sunt legate, în primul rând, de frecventele incoerenţe legislative sau întârzierea legislativului în a pune în acord legea cu Deciziile Curţii Constituţionale. De multe ori, acestea complică şi fac dificilă nu numai activitatea dumneavoastră, ci şi munca noastră, a magistraţilor, afectând inevitabil calitatea actului de justiţie.

Consecinţele acestor neajunsuri sunt resimţite la nivel instituţional, social şi indiscutabil, la nivel de individ.

Justiţiei, prin toate instituţiile sale şi prin toţi profesioniştii săi, îi revine dificila misiune  de a asigura, cu instrumente, câteodată insuficiente şi neadaptate dimensiunilor reale ale fenomenelor,  starea de echilibru, ideea de normalitate şi dreptul fundamental  la o dreaptă judecată asociat intrinsec cu principiul constituţional al supremaţiei legii şi a  statului de drept.

Sunt realităţi cu care magistraţii, avocaţii sau consilierii juridici se confruntă permanent în munca lor, sunt adevăruri pe care cu toţii le resimţim în diverse forme, în multe momente ale activităţii noastre şi poate, câteodată, umbresc acea atât de necesară satisfacţie a muncii, acea atât de necesară disponibilitate de a comunica, de a avea deschidere, de a vedea şi înţelege problemele cu care se confruntă celălalt.

La toate acestea se adaugă şi lungul drum al reformei justiţiei, care nu a fost presărat întotdeauna cu idei optime  sau cu cele mai moderne instrumente legislative. Din această perspectivă, efortul de legiferare din ultimii ani a fost câteodată ezitant, experimental sau incoerent  şi nu a adus un plus de siguranţă  profesioniştilor dreptului. Sub acest aspect, se impune implicarea activă a Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii şi Uniunii Naţionale a Barourilor din România în perfecţionarea legislaţiei actuale, pentru , nu-i aşa, ne dorim cu toţii o justiţie rapidă şi predictibilă.

Or, din păcate, acestea sunt neajunsuri cu care sistemul judiciar încă se confruntă şi reprezintă sursele principalelor nemulţumiri ale justiţiabililor, ale societăţii şi ale profesiilor juridice.

Consider însă suntem datori facem faţă acestor circumstanţe, le înlăturăm sau le depăşim prin eforturi conjugate, perseverenţă şi profesionism!

Folosim acest prilej pentru a asigura veţi găsi în Consiliul Superior al Magistraturii un partener deschis, activ şi preocupat de identificarea şi aplicarea de soluţii eficiente problemelor actuale ale justiţiei!

 

          mulţumesc!