CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


                                                                                                                               20 aprilie 2016

 

 

 

Comunicat de presă

                                                    

privind sancţionarea disciplinară a doamnei Resmeliţă Anca, procuror în cadrul

Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov

 

 

 

              În şedinţa de azi, 20 aprilie 2016, Secţia pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis în parte acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva doamnei Resmeliţă Anca, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.

 

În temeiul prevederilor art. 100 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Secţia a aplicat doamnei procuror sancţiunea disciplinară constând în  diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 10% pe o perioadă de 3 luni pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h), m) şi t) din acelaşi act normativ :

- nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile”’;

-  nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanţei sau al parchetului ori a altor obligaţii cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente”;

-  exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă”.

 

Hotărârea secţiei va cuprinde, alături de alte elemente prevăzute de lege, descrierea faptelor pentru care s-a aplicat sancţiunea disciplinară menţionată, urmând a fi redactată şi publicată pe site-ul Consiliului www.csm1909.ro în termen de 20 de zile de la pronunţare.

Aceasta poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media