CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


 19  septembrie 2016

 

 

DECLARAŢIA DE PRESĂ

a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii în legătură cu „Memorandumul pentru Justiţie”

 

 

 

 

În şedinţa de astăzi, 19 septembrie, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dezbătut posibilitatea stabilirii şi pregătirii unei întâlniri cu conducerile instanţelor şi parchetelor, precum şi cu conducerile organizaţiilor profesionale, în vederea discutării problemelor sistemului judiciar ce fac obiectul „Memorandumului pentru Justiţie” promovat de asociaţiile profesionale ale magistraţilor, precum şi a celorlalte aspecte invocate de o parte a instanţelor judecătoreşti,  prin hotărâri ale adunărilor generale.

La dezbaterea în şedinţa publică de azi au participat şi reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale.

            Având în vedere faptul că o bună parte din aceste teme au făcut obiectul analizei în cadrul activităţilor desfăşurate de Consiliu până la această dată, Plenul a decis ca în perioada următoare să fie puse la dispoziţia iniţiatorilor documentului şi a conducerilor instanţelor şi parchetelor de pe lângă acestea, materialele documentare relevante privind aceste activităţi anterior desfăşurate de Consiliu.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii propune dezbaterea şi sistematizarea tuturor aspectelor aflate în atenţia adunărilor generale ale instanţelor sau reflectate în Memorandum, în cadrul unei întâlniri ce va avea loc vineri, 23 septembrie. 

La această întâlnire vor fi invitaţi reprezentanţii asociaţiilor profesionale, Ministrul Justiţiei, conducerea  ÎCCJ, Parchetului de pe lângă ÎCCJ, a curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea.

Plenul Consiliului propune o abordare analitică care să permită sistematizarea în termeni de actualitate şi concreteţe, prin raportare la unele acţiuni intreprinse şi/sau a unor măsuri implementate ori aflate în curs de implementare.

De asemenea, se va urmări structurarea avansată  a Memorandumului ca document programatic, atât  din perspectiva identificării şi dimensionării resurselor, a obiectivelor şi  măsurilor avute în vedere, cât şi a orientării realiste spre activităţi de tip rezultat.

 

 

 

 

Judecător MIRCEA ARON

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii