CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


                                                                                                   19 ianuarie 2017

 

 

 

 

 

Update - Informare de presă privind agenda CSM în legătură cu avizarea unor proiecte de acte normative

 

 

 

 

În continuarea Informării de presă privind agenda CSM în legătură cu avizarea unor proiecte de acte normative publicată pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii www.csm1909.ro în data de 18 ianuarie 2017,

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

 

este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

 

Consiliul Superior al Magistraturii va analiza, până cel mai târziu la data de 27 ianuarie 2017, solicitarea Ministerului Justiţiei de avizare a Proiectului de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală şi a Proiectului de Ordonanţă de Urgenţă pentru graţierea unor pedepse, comunicate Consiliului  ieri, 18 ianuarie.

 

Proiectele actelor normative menţionate au fost comunicate pentru analiză şi consultare tuturor instanţelor şi parchetelor din România, precum şi asociaţiilor profesionale ale magistraţilor.

 

Punctele de vedere ale entităţilor menţionate vor fi transmise Consiliului până la data de 25 ianuarie 2017, în vederea centralizării şi sintetizării, urmând ca acestea, împreună cu punctul de vedere al Direcţiei Legislaţie, Documentare şi Contencios din cadrul Consiliului să fie analizate în cadrul unei şedinţe a Comisiei nr.1 – „Legislaţie şi cooperare interinstituţională”, anterior dezbaterii Plenului Consiliului.

 

Data la care vor avea loc lucrările Comisiei nr.1 – „Legislaţie şi cooperare interinstituţională”, urmează a fi stabilită şi va fi comunicată în cel mai scurt timp.

 

 

 

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII