CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


                                                                                                     18 ianuarie 2017

 

 

 

 

 

Informare de presă privind agenda CSM în legătură cu avizarea unor proiecte de acte normative

 

 

 

Având în vedere dezbaterile din spaţiul public vizând adoptarea de către Guvernul României a unor acte normative pentru modificarea şi completarea codurilor penale, respectiv pentru graţierea unor pedepse,

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

 

este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice faptul că în cursul zilei de azi, 18 ianuarie 2017, la Consiliul Superior al Magistraturii au fost primite, în vederea avizării, de la Ministerul Justiţiei, Proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală şi Proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru graţierea unor pedepse.

 

Proiectele de acte normative menţionate sunt supuse, în acest moment, analizei direcţiei de specialitate, sub coordonarea Comisiei nr. 1 – Legislaţie şi cooperare interinstituţională“, din cadrul Consiliului.

Având în vedere că proiectele elaborate de Ministerul Justiţiei vizează modificări şi completări legislative referitoare la activitatea sistemului judiciar, respectiv la înfăptuirea actului de justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii apreciază necesară consultarea, în vederea avizării, a corpului magistraţilor.

În funcţie de calendarul ce urmează a fi stabilit de Guvern pentru adoptarea actelor normative menţionate, Consiliul Superior al Magistraturii are în vedere planificarea unei şedinţe a Plenului în vederea avizării acestora, conform dispoziţiilor art. 38 alin. 3 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, data şedinţei urmând a fi comunicată de îndată ce va fi stabilită.

 

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media