CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


                                                                                                                                    17 mai 2016

       

 

Comunicat de presă

 

privind apărarea  reputaţiei  profesionale a doamnei Maria Luiza Păun, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a independenţei sistemului judiciar în ansamblul său

 

 

        În şedinţa de azi, 17 mai 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis ca întemeiată cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna Maria Luiza Păun, judecător în cadrul Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în raport cu afirmaţiile lansate în spaţiul public prin intermediul emisiunii “Dosar de politician” difuzată de postul de televiziune “B1 TV” în data de 29 martie 2016 şi redifuzată în data de 30 martie 2016.

       Totodată, Plenul CSM a constatat că afirmaţiile jurnalistului Silviu Mănăstire, făcute în cadrul emisiunii menţionate, sunt de natură a afecta independenţa sistemului judiciar în ansamblul său. Prin urmare, în temeiul Protocolului privind colaborarea dintre CSM şi CNA încheiat la data de 17 noiembrie 2011, Plenul Consiliului a hotărât sesizarea Consiliului Naţional al Audiovizualului.

 

            Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei şi apără corpul magistraţilor împotriva oricăror acte de natură să aducă atingere independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a acestora.

      Verificările au fost efectuate la solicitarea preşedintelui CSM ca urmare a cererii doamnei judecător Maria Luiza Păun pentru apărarea independenţei şi reputaţiei sale profesionale în raport cu afirmaţiile lansate în spaţiul public prin intermediul emisiunii “Dosar de politician” difuzată de postul de televiziune “B1 TV” în data de 29 martie 2016 şi redifuzată în data de 30 martie 2016.

             În cadrul emisiunii s-a acreditat ideea că decizia pronunţată într-un dosar soluţionat de completul de judecată din care a făcut parte şi doamna judecător Maria Luiza Păun, ar putea fi rezultatul unor fapte de corupţie săvârşite de magistratul menţionat.

             Inspectorii judiciari au constatat că aspectele dezbătute în cadrul emisiunii au făcut obiectul unui alt dosar al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa, în care s-au efectuat cercetări cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de corupţie de către mai multe persoane, inclusiv doamna judecător Maria Luiza Păun, dosar finalizat prin ordonanţă de clasare.

             În acest context, s-a constatat că jurnalistul a omis să menţioneze desfăşurarea cercetărilor penale şi soluţia dată de procuror, realizând astfel o cenzură nepermisă a datelor referitoare la subiectul de presă, fie din lipsă de informare, fie din rea credinţă, fapt ce a dus la discreditarea doamnei judecător Maria Luiza Păun, a completului de judecată din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dar şi a sistemului judiciar în ansamblul său, inducându-se ideea unei funcţionări incorecte a acestuia.  

            Trebuie menţionat că legalitatea şi temeinicia hotărârilor judecătoreşti pot fi verificate numai în cadrul unui control jurisdicţional şi nu prin intermediul unor emisiuni sau articole de presă, întrucât dreptul constituţional la liberă exprimare nu poate fi exercitat cu încălcarea principiului independenţei judecătorilor şi supunerii lor numai legii. 

            Prin conţinutul său, emisiunea a fost de natură să influenţeze în mod negativ opinia publică cu privire la independenţa, probitatea morală şi competenţa profesională a doamnei judecător Maria Luiza Păun, precum şi cu privire la independenţa sistemului judiciar. Afirmaţiile realizatorului TV au nesocotit principiul independenţei justiţiei şi a judecătorilor ca premiză a statului de drept prin prezentarea unor fapte fără suport factual, concretizate în opinii personale formate prin extrapolare la o altă situaţie de fapt.    

            Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că afirmațiile denigratoare lansate în spațiul public la adresa doamnei judecător Maria Luiza Păun din cadrul Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, i-au afectat reputaţia profesională şi au adus atingere  independenţei sistemului judiciar în ansamblul său.

              Raportul Inspecţiei Judiciare poate fi vizualizat pe site-ul: www.inspectiajudiciara.ro.     

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media