CSM

 

 

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


 17 martie 2016

 

Comunicat de presă

 privind apărarea reputaţiei profesionale a doamnei Laura Codruţa Kovesi,

procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie 

 

 

        În şedinţa de azi, 17 martie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că opiniile, aprecierile şi concluziile exprimate în cadrul emisiunii “Sinteza zilei” difuzată de postul TV Antena 3 în data de 18 februarie 2016 - referitoare la punerea în executare de către organele fiscale a hotărârii judecătoreşti definitive pronunţată în dosarul denumit “ICA” - nu corespund realităţii şi au afectat reputaţia profesională a doamnei Laura Codruţa Kovesi, procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

 Totodată, în temeiul Protocolului privind colaborarea dintre CSM şi CNA încheiat la data de 17 noiembrie 2011, Plenul Consiliului a hotărât sesizarea Consiliului Naţional al Audiovizualului.

 

  Consiliul Superior al Magistraturii apără corpul magistraţilor împotriva oricăror acte de natură să aducă atingere independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a acestora.

        Prin cererea din data de 19 februarie 2016, doamna Laura Codruţa Kovesi, procuror şef al DNA, a solicitat apărarea reputaţiei sale profesionale în raport cu susţinerile jurnalistice lansate public în cadrul emisiunii menţionate.

        Verificările Inspecţiei Judiciare au relevat că la data de 18 februarie 2016, în contextul punerii în executare de către organele fiscale a hotărârii judecătoreşti definitive pronunţată în dosarul “ICA”, realizatorul emisiunii a făcut trimitere la interviul acordat de doamna procuror ziarului “Adevărul live” în data de 10 august 2014. S-a constatat că aspectele prezentate în cadrul emisiunii au fost rupte din contextul interviului menţionat şi, într-o succesiune aparent logică şi etapizată, a fost schimbat sensul ideilor exprimate iniţial de doamna procuror. Mai mult, în cadrul emisiunii, s-a afirmat permanent şi s-a acreditat ideea că, în calitate de reprezentant al sistemului judiciar, doamna procuror şef este părtinitoare în raport cu punerea în executare de către organele fiscale a unei hotărâri judecătoreşti definitive.

        Pentru amplificarea afirmaţiilor, pe durata emisiunii a fost prezentată imaginea doamnei procuror însoţită de afirmaţia “Kovesi dă dreptate Antena 3!”.

        Inspectorii judiciari au constatat că afirmaţiile şi concluziile prezentate în cadrul emisiunii sunt nereale şi contrare celor cuprinse în interviul acordat de doamna procuror în anul 2014, reprezentând o vădită nerespectare a îndatoririlor profesionale ce incumbă jurnalistului şi care presupun prezentarea informaţiei în integralitatea sa. În acest context, s-a apreciat că emisiunea a avut un pronunţat caracter manipulativ, în scopul inoculării în rândul opiniei publice a ideii că un înalt reprezentant al sistemului judiciar şi conducător al parchetului care a instrumentat dosarul “ICA” se situează, prin afirmaţiile sale, într-o poziţie concordantă cu opinia postului TV Antena 3 privind modul de executare a hotărârii judecătoreşti definitive dispuse în această cauză penală.

        Prin exprimarea unei astfel de concluzii în chiar tema emisiunii s-a urmărit subminarea încrederii publice în corectitudinea analizei făcute de procurorul şef al DNA în cadrul interviului din anul 2014 şi implicit în privinţa activităţii profesionale a procurorului şef al DNA.

         Plenul Consiliului a constatat că prin modalitatea de lansare în spaţiul public - în mod trunchiat, părtinitor şi manipulativ, a unor afirmaţii exprimate de doamna Laura Codruţa Kovesi, procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în cadrul unui interviu anterior, s-au depăşit limitele libertăţii de exprimare şi ale dreptului la informare, aducându-se atingere reputaţiei profesionale a acesteia.

         Raportul Inspecţiei Judiciare poate fi vizualizat pe site-ul: www.inspectiajudiciara.ro

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media