CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


                                                                                                       17 ianuarie 2017

 

      

 

Comunicat de presă privind sesizarea Inspecţiei Judiciare

 

 

  Astăzi, 17 ianuarie 2017, la solicitarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna judecător Mariana Ghena, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, a sesizat Inspecţia Judiciară.

 

  Inspecţia Judiciară a fost sesizată în temeiul art. 30 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea efectuării de verificări, potrivit competenţelor legale, pentru a stabili dacă şi în ce măsură afirmaţiile prezentate de postul de televiziune România TV în data de 13 ianuarie 2017, în cadrul emisiunii “Ora de vârf”, precum şi informaţiile prezentate de acelaşi post de televiziune în data de 16 ianuarie 2017, au adus atingere independenţei sistemului judiciar în ansamblul său.

 

               Reamintim că, potrivit dispoziţiilor legale,  Consiliul Superior al Magistraturii apără corpul magistraţilor împotriva oricăror acte de natură să aducă atingere independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a acestora.

 

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media