CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


16 decembrie 2016 

 

Comunicat de presă privind şedinţa comună de lucru a membrilor CSM cu omologi din Republica Moldova

 

 

            La data de 15 decembrie 2016, la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, în şedinţă plenară, membrii Consiliului Superior al Magistraturii din România, împreună cu membri ai Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Consiliului Superior al Procurorilor din Republica Moldova, au discutat aspecte practice privind consolidarea cooperării judiciare.

             

          În urma unor ample dezbateri, pentru concretizarea cooperării din cele două state în domeniul justiţiei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:

1.                 Proiectul de „Act adiţionalla Protocolul de colaborare între Consiliul Superior al Magistraturii din România, Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova şi Consiliul Superior al Procurorilor din Republica Moldova”, semnat la data de 30 iunie 2010, cu observațiile formulate în şedinţa Plenului.

2.                  Sesizarea Ministerului Justiţiei în vederea adoptării unei hotărâri de Guvern privind cooperarea unor instituţii din sistemul judiciar român cu instituţii ale sistemelor judiciare din alte state.

3.                 Constituirea proiectului de buget al Consiliului Superior al Magistraturii şi al instituţiilor coordonate pentru anul 2017 astfel încât se aibă în vedere organizarea unor întâlniri periodice între reprezentanţii consiliilor din cele două ţări, inclusiv la nivelul personalului tehnic.

4.                 Realizarea unor activităţi care nu presupun cheltuieli de la bugetul de stat sau care implică nişte cheltuieli minore, ce sunt permise în prezent în cadrul unor relaţii de colaborare.

5.                 Sesizarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în vederea acordării mai multor burse de studii de către Guvernul României pentru studenţii basarabeni la facultăţile de drept.De asemenea, s-a discutatat si despre posibilitatea elaborarii unei HG din partea Guvernului român, pentru includerea unui buget separat in acest sens pentru delegarea pe perioada nedeterminata a magistratilor români la Chisinau.

 

         Plenul a apreciat , în relaţia de colaborare  cu Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Superior al Procurorilor din Republica Moldova, este necesară desemnarea de către Consiliul din România a unor magistraţi care îşi desfăşoare activitatea în cadrul consiliilor judiciare din ţara vecină, conform atribuţiilor stabilite de comun acord între instituţiile menţionate.

S-au pus in discutie, de asemenea, toate punctele prevazute in solicitarile Hotaririi CSM nr. 649 din 29 septembrie 2016.

La final, s-a incheiat sedinta cu elaborarea unui Act aditional la Protocolul de colaborare intre Consiliul Superior al Magistraturii din România, Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova si Consiliul Superior al Procurorilor, semnat la 30 iunie 2010.

Multumim pentru aceasta colaborare eficienta si contam pe sprijinul acordat in continuare.

 

       Aceste demersuri reprezintă materializarea unor eforturi de cooperare între instituţiile din cele două state în domeniul justiţiei, în contextul în care Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova a solicitat României suport de specialitate pentru ridicarea nivelului profesional al judecătorilor din această ţară, având în vedere necesitatea consolidării unui sistem judiciar profesionist, viabil, incoruptibil şi transparent, aspecte sesizate şi cu ocazia participării unor reprezentanţi ai sistemului judiciar român la Forumul RomâniaRepublica Moldova în domeniul justiţiei, desfăşurat în noiembrie a.c. la Chişinău.

 

                       

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media