CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


 16  septembrie 2016

 

 

 

Comunicat de presă privind misiunea de evaluare a experţilor Comisiei Europene în cadrul MCV

 

 

            În perioada 15-16 septembrie 2016, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Reprezentanţei Comisiei Europene în România au avut loc întâlnirile conducerii şi membrilor CSM, a reprezentanţilor Inspecţiei Judiciare şi  Institutului Naţional al Magistraturii cu experţii Comisiei Europene aflaţi în misiune de evaluare a progreselor înregistrate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV).

 

            În cadrul primei întâlniri, reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii au purtat discuţii punctuale vizând apărarea independenţei sistemului judiciar, a reputaţiei magistraţilor, alegerile pentru Consiliu, relaţia cu magistrații, instanţele, alte profesii juridice, societatea civilă, monitorizarea implementării codurilor, precum şi aspecte privind cariera profesională a magistraţilor şi organizarea sistemului judiciar.

Referitor la organizarea sistemului judiciar, au fost prezentate măsurile de monitorizare, aspectele privind îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie, măsurile manageriale privind coerența hotărârilor judecătoreşti, respectarea prevederilor şi a jurisprudenţei CEDO, precum şi stadiul implementării unor instrumente de informare precum: RoLLI, e-files, Statis.

În acelaşi context, au fost discutate teme privind numirile în funcţiile de conducere la nivel înalt şi modificările legislative vizând cariera judecătorilor şi procurorilor.

Experţii Comisiei Europene au manifestat un interes deosebit faţă de presiunile exercitate asupra judecătorilor şi procurorilor din partea mass mediei şi a politicienilor, precum şi de măsurile referitoare la apărarea reputaţiei profesionale şi independenţei magistraţilor şi a justiţiei.

Cu acest prilej, Consiliul şi-a reafirmat deschiderea spre dialog şi colaborare cu toţi factorii de decizie în domeniul reformei judiciare, cu membrii corpului magistraților și cu reprezentanții asociațiilor profesionale.

La a doua întâlnire‚ organizată în data de 16 septembrie a.c., au participat reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţiei Judiciare, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie, fiind dedicată sesiunii tematice “Independenţa justiţiei şi răspunderea magistraţilor”.

În cadrul întâlnirilor au fost abordate şi teme vizând sancțiunile disciplinare din perspectiva evoluţiilor, feedback-ului asupra managementului, implementarea prevederilor în materia integrităţii şi prevenirea corupţiei.

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media