CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


  15 septembrie 2016

 

 

 

Comunicat de presă privind sancţionarea disciplinară a doamnei Crişan Sofia Sînziana, judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti

 

 

În şedinţa din data de 14 septembrie 2016, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva doamnei Crişan Sofia Sînziana, judecător în cadrul  Tribunalului Bucureşti.

 

În temeiul prevederilor art. 100 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Secţia a aplicat doamnei judecător sancţiunea disciplinară constând în “avertisment” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din acelaşi act normativ, constând în  întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile“.

            Hotărârea secţiei va cuprinde, alături de alte elemente prevăzute de lege, descrierea faptei pentru care s-a aplicat sancţiunea disciplinară menţionată, urmând a fi redactată şi publicată pe site-ul Consiliului www.csm1909.ro în termen de 20 de zile de la pronunţare.

            Aceasta poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media