CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


15 iulie 2016

 

Comunicat de presă privind apărarea reputaţiei profesionale a doamnei Cătălina Maria Bran, judecător în cadrul Judecătoriei Craiova

 

 

            În şedinţa din data de 14 iulie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că afirmaţiile lansate în spaţiul public prin publicarea unui comunicat pe pagina web a Baroului Dolj şi mediatizarea acestuia, cuprinzând acuzaţii referitoare la conduita profesională a doamnei Cătălina Maria Bran, judecător în cadrul Judecătoriei Craiova, sunt nefondate şi au afectat reputaţia profesională a magistratului.

 

            Consiliul Superior al Magistraturii apără corpul magistraţilor împotriva oricăror acte de natură să aducă atingere independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a acestora.

      Prin cererea din data de 30 martie 2016, doamna judecător Cătălina Maria Bran a solicitat apărarea reputaţiei profesionale în raport de articolele publicate în presa locală şi naţională referitoare la conduita sa profesională faţă de avocaţi, editate ca urmare a unui comunicat de presă postat pe site-ul Baroului Dolj la data de 17 martie 2016.

            În cuprinsul comunicatului menţionat, identic în conţinut cu sesizarea baroului adresată Judecătoriei Craiova şi Tribunalului Dolj, s-a reclamat o presupusă atitudine ireverenţioasă şi o conduită neprofesionistă faţă de avocaţii care au participat la şedinţa de judecată din data de 15 martie 2016, de natură a aduce atingere prestigiului acestora.

            Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu cu privire la aspectele sesizate în materialele de presă menţionate. În urma verificărilor prealabile, inspectorii judiciari au constatat că nu există indicii privind săvârşirea de către doamna judecător a abaterii disciplinare constând în atitudini nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de avocaţi.

      Verificările Inspecţiei au relevat că în cursul şedinţei de judecată din data de 15 martie 2016, doamna judecător şi-a exercitat corespunzător atribuţiile specifice funcţiei şi a manifestat un comportament adecvat, cu respectarea dispoziţiilor legale şi regulamentare privind desfăşurarea şedinţelor de judecată. Atitudinea fermă a doamnei judecător faţă de anumite solicitări ale avocaţilor s-au înscris în cadrul unei conduite ce nu contravine normelor de deontologie profesională.

      Relevant în acest context este şi faptul că în cadrul fişei de evaluare a activităţii profesionale, comisia de evaluare a acordat punctaj maxim la criteriul conduita în şedinţa de judecată.

      Inspectorii judiciari au apreciat că demersul public al Baroului Dolj, de a lansa în mediul on line informaţii fără corespondent în realitatea obiectivă şi fără a aştepta rezultatul verificărilor instanţelor sesizate, a afectat reputaţia profesională a doamnei judecător.

     Afirmaţiile tendenţioase, defăimătoare şi nereale, lansate în spaţiul public prin postarea pe pagina web a Baroului Dolj a comunicatului, preluate ulterior de mass media, au creat o imagine defavorabilă magistratului din punct de vedere al exercitării funcţiei, impactul fiind cu atât mai puternic cu cât afirmaţiile nefondate provin de la profesionişti ai dreptului, respectiv avocaţi.

                      Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că publicarea sub forma unui comunicat de presă şi mediatizarea sesizării Baroului Dolj, au afectat reputaţia profesională a doamnei Cătălina Maria Bran, judecător în cadrul Judecătoriei Craiova.

 

              Raportul Inspecţiei Judiciare poate fi vizualizat pe site-ul: www.inspectiajudiciara.ro.   

                                    

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media