CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


15 iulie 2016  

                                                                                                                     

Comunicat de presă privind apărarea reputaţiei profesionale a domnului Lia Sorin Marian, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina

 

 

                     În şedinţa din data de 14 iulie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că afirmaţiile lansate în spaţiul public prin intermediul mass media, în cadrul unui articol publicat pe site-ul www.imperativ.ro la data de 4 iunie 2016, referitoare la activitatea profesională a domnului Lia Sorin Marian, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, sunt nefondate şi au afectat reputaţia profesională a magistratului.

 

                     Consiliul Superior al Magistraturii apără corpul magistraţilor împotriva oricăror acte de natură să aducă atingere independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a acestora.

      Prin cererea din data de 22 iunie 2016, domnul procuror a solicitat apărarea reputaţiei profesionale în raport de aspectele semnalate în mass media, respectiv apariţia unui articol publicat în secţiunea Ultimele Ştiri Imperativ – Ziarul tău online – pe site-ul www.imperativ.ro din 4 iunie 2016.

      Materialul de presă menţionat cuprinde grave acuzaţii la modalitatea în care domnul procuror îşi exercită activitatea profesională, acreditându-se ideea că acesta îşi exercită funcţia cu încălcarea dispoziţiilor legale, prin confirmarea sau dispunerea abuzivă a măsurii preventive a reţinerii şi a unor propuneri de arestare preventivă a mai multor inculpaţi, în scopuri electorale.

      Verificările Inspecţiei Judiciare au relevat că, în instrumentarea dosarelor menţionate în articolul de presă,  domnul procuror a dispus sau confirmat măsura preventivă a reţinerii unor inculpaţi şi a formulat – în cazurile în care a considerat necesar - propuneri de arestare preventivă (supuse controlului jurisdicţional al instanţelor competente, care s-au pronunţat potrivit încheierilor), cu respectarea normelor Codului penal şi Codului de procedură penală.

      În acest context, inspectorii judiciari au constatat că afirmaţiile lansate în spaţiul public sunt nereale, lipsite de suport probator şi de natură să inducă dubii cu privire la profesionalismul domnului procuror, aducând atingere demnităţii profesiei de magistrat.

      Prin articolul de presă menţionat s-au depăşit limitele dreptului la informare atunci când, prin prezentarea unor fapte nereale, a fost inoculată cititorilor ideea că un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina a încălcat legea, cu ocazia instrumentării dosarelor penale.

      Aceste afirmaţii au fost de natură să creeze o imagine defavorabilă procurorului care, pentru exercitarea funcţiei ce o deţine, trebuie să se bucure de o bună reputaţie, pentru ca atât colegii cât şi opinia publică să îl perceapă ca pe o persoană demnă de încredere, ce acţionează cu corectitudine.

                     Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că afirmaţiile lansate în spaţiul public prin intermediul mass media, în cadrul unui articol publicat pe site-ul www.imperativ.ro la data de 4 iunie 2016, referitoare la activitatea profesională a domnului Lia Sorin Marian, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, sunt nefondate şi au afectat reputaţia profesională a magistratului.

 

              Raportul Inspecţiei Judiciare poate fi vizualizat pe site-ul: www.inspectiajudiciara.ro.   

           

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media