CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                13 octombrie  2016

 

 

 

Comunicat de presă privind sancţionarea disciplinară a

doamnei Bărbulescu Elena, judecător în cadrul Judecătoriei Piteşti

 

 

 

                 În şedinţa din data de 12 octombrie 2016, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva doamnei Bărbulescu Elena, judecător în cadrul Judecătoriei Piteşti.

                În temeiul prevederilor art. 100 lit.  a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Secţia a aplicat doamnei judecător sancţiunea disciplinară constând în “avertisment”, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. i) teza II-a din acelaşi act normativ - „ …formularea de cereri repetate şi nejustificate de abţinere în aceeaşi cauză, care are ca efect tergiversarea judecăţii”.

Hotărârea secţiei va cuprinde, alături de alte elemente prevăzute de lege, descrierea faptei pentru care s-a aplicat sancţiunea disciplinară menţionată, urmând a fi redactată şi publicată pe site-ul Consiliului www.csm1909.ro în termen de 20 de zile de la pronunţare.

Aceasta poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media