CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


13 aprilie 2016

 

 

 

Comunicat de presă

 

privind misiunea de evaluare a experţilor Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare

 

 

      În cursul zilei de azi, 13 aprilie 2016, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, a avut loc întâlnirea reprezentanţilor CSM şi Inspecţiei Judiciare cu experţii Comisiei Europene aflaţi în misiune de evaluare a progreselor înregistrate în domeniile reformei justiţiei şi luptei împotriva corupţiei în perioada 1 ianuarie – 1 aprilie 2016, în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV).

 

Întâlnirea a debutat cu prezentarea priorităţilor conducerii Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2016 şi acţiunilor privind consolidarea sistemului judiciar, inclusiv cele aprobate de Plenul CSM prin Planul de măsuri pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene cuprinse în Raportul de progrese dat publicităţii în data de 27 ianuarie a.c.

În perioada de referinţă a acestei misiuni de evaluare, Consiliul Superior al Magistraturii a continuat să îşi îndeplinească rolul constituţional de garant al independenţei justiţiei şi de administrator al sistemului judiciar din România. De asemenea, a susţinut măsuri esenţiale cu caracter ireversibil pentru consolidarea, eficientizarea şi creşterea transparenţei sistemului judiciar, dar şi pentru creşterea încrederii justiţiabililor, a societăţii civile, în general, în justiţie.

Consiliul şi-a reafirmat deschiderea spre dialog şi colaborare cu toţi factorii de decizie în domeniul reformei judiciare şi cu membrii corpului magistraţilor, precum şi cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale.

Au fost prezentate acţiunile concrete ale Consiliului referitoare la apărarea independenţei sistemului judiciar, independenţei şi reputaţiei profesionale a magistraţilor, demersurile vizând mediatizarea sporită a soluţiilor Plenului CSM în acest domeniu, promovarea transparenţei şi responsabilizarea sistemului judiciar, dezvoltarea unui mecanism de prevenţie şi consolidare a integrităţii sistemului judiciar, promovarea educaţiei juridice în şcoli, punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, indicatorii de performanţă a instanţelor şi alegerile pentru funcţia de membru al CSM, în considerarea recomandărilor CE.

O altă temă de interes a vizat implementarea dispoziţiilor noilor coduri şi impactul unor decizii ale Curţii Constituţionale asupra activităţii instanţelor şi parchetelor, în special în materie penală, precum şi impactul asupra activităţii instanţelor a intrării în vigoare, în viitorul apropiat, a legii privind procedura insolvenţei persoanelor fizice.

În cadrul aceleiaşi întâlniri au fost punctate aspecte privind redistribuirea volumului de muncă între instanţe/parchete şi raţionalizarea  instanţelor şi parchetelor.

Procedurile de numire în funcţiile de conducere la nivel înalt în sistemul judiciar constituie subiect de dezbateri între reprezentanţii CSM, MJ şi experţii CE în cadrul unei sesiuni tematice separate ce va avea loc în cursul zilei de azi la sediul Ministerului Justiţiei.

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media