CSM

CSM

CSM

CSM

CSM


                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Norwegian Financial Mechanism 2009-2014

Fund for Bilateral Relations at the level of the Programme RO 24 „Strenghtening the judicial capacity and cooperation

Project “ An overview of the  access to justice of vulnerable groups in Romania

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 PRIVIND ORGANIZAREA UNUI SEMINAR INTERNAȚIONAL ÎN DATA DE 15 MARTIE 2017

 

 

 

Consiliul Superior al Magistraturii are calitatea de beneficiar al proiectuluiO prezentare generală a accesului la justiție al grupurilor vulnerabile în România, finanțat din Fondul pentru relații bilaterale la nivelul Programului RO24 Întărirea capacității judiciare și cooperare în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

 

Proiectul ”O prezentare generală a accesului la justiție al grupurilor vulnerabile din România vizează organizarea unui seminar internațional cu durata de o zi, pentru a crește nivelul de conștientizare în rândul factorilor de decizie de la nivel național cu privire la problemele cu care se confruntă grupurile vulnerabile. Evenimentul are totodată rolul de a disemina concluziile și recomandările studiului privind accesul la justiție al grupurilor vulnerabile, elaborat în cadrul proiectului Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe populația romă și alte grupuri vulnerabile, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii, ca promotor de proiect, în cadrul Programului RO 24.

Astfel, seminarul va reuni reprezentanți ai organismelor publice și private de reprezentare a intereselor persoanelor vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă, în vederea discutării punerii în practică a recomandărilor formulate de experți în studiul de fezabilitate. Totodată, la conferință vor participa reprezentanți ai organismelor internaționale care vor contribui cu o perspectivă internațională asupra situației grupurilor vulnerabile în general și a populației rome, în special.

Diseminarea concluziilor studiului elaborat în cadrul proiectului menționat mai sus, care analizează accesul la justiție al categoriilor vulnerabile în general, cu accent pe situația populației de etnie romă, va oferi o vedere de ansamblu publicului și organismelor private care administrează situația grupurilor vulnerabile, iar recomandările din studiu, dar și cele formulate de experți vor constitui o bază solidă de la care se înceapă îmbunătățirea accesului la justiție.

Prezentarea publică și diseminarea către factorii responsabili (instituții publice, ONG-uri cu activitate în domeniul accesului la justiție și asistență pentru grupurile vulnerabile) a studiului elaborat de o echipă internațională de experți, întocmite ca o evaluare actualizată a accesului la justiție în România, precum și recomandările și măsurile propuse pentru îmbunătățirea acestuia, dar și concluziile conferinței internaționale, vor constitui instrumente utile pentru activitățile și proiectele de interes comun pentru parteneri, care vor putea fi implementate ulterior și vor aduce o contribuție valoroasă pentru îmbunătățirea politicilor naționale de asistență și a situației grupurilor vulnerabile, în special cea a populației de etnie romă în relația cu sistemul judiciar.

De asemenea, experții implicați în această activitate vor face o analiză a problemelor cu care se confruntă grupurile vulnerabile în ceea ce privește accesul la justiție și vor oferi o serie de concluzii și recomandări cu privire la relațiile dintre grupurile vulnerabile, incluzând populația de etnie romă, și autorități (organe de poliție și instanțe), promovarea încrederii și înțelegerii reciproce, creșterea nivelului de informare privind drepturile și mecanismele de înaintare a plângerilor, soluții pentru lipsa documentelor, asistență juridică pentru alte grupuri vulnerabile, colaborarea cu comunitățile, cu liderii comunităților și alte structuri.

Seminarul internațional va avea loc la București, în data de 15 martie 2017, ora 10.30 (în cadrul Hotelului Yesterday, Str. Economu Cezarescu nr.8, Sector 6).

 

Reprezentanții mass-media care doresc ia parte la acest eveniment sunt rugați confirme participarea la adresa de e-mail csm-presa@csm1909.ro, cel mai târziu până la data de 14 martie 2017.