CSM

 

 

Cabinet Preşedinte

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


 

 

Alocuţiunea doamnei judecător Mariana GHENA,

preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, susţinută cu ocazia festivităţii de începere a cursurilor în cadrul Institutul Naţional al Magistraturii de către noua generaţie de auditori de justiţie

 

 

13 ianuarie 2017 – Institutul Naţional al Magistraturii

 

 

Stimaţi auditori de justiţie,

 

 

Mă adresez în primul rând dumneavoastră, pentru că evenimentul de azi este despre şi al dumneavoastră. Momentul acesta marchează debutul uneia dintre cele mai mari provocări personale şi profesionale.

Desigur, promovarea concursului de admitere reprezintă un mare succes, un enorm motiv de satisfacţie pentru toţi cei prezenţi în această aulă şi vă felicit pentru această realizare!

Evident, faptul că sunteţi azi aici înseamnă că aveţi dorinţa performanţei şi măsura motivaţiei. Este însă extrem de important să descoperiţi dacă şi cât acestea se grefează pe un atribut fundamental al profesiei de magistrat: vocea interioară, vocaţia. 

A judeca oameni şi fapte, a înfăptui justiţia înseamnă o putere enormă pusă în mâna unor oameni printre care, în curând, vă veţi număra şi dumneavoastră. De aceea, trebuie să aveţi capacitatea de a asocia acestei puteri responsabilitatea echivalentă, dragostea faţă de profesie, ataşamentul faţă de valorile fundamental umane şi un sâmbure de vocaţie, altfel este inutil orice efort de învăţare şi pregătire profesională, oricât de performant ar fi actul de formare şi oricât de mare ar fi puterea dumneavoastră de a învăţa.

Organizarea acestui moment festiv, precum şi participarea reprezentanţilor instituţiilor sistemului judiciar din România sunt un prim semn că pe acest drum nu sunteţi singuri, că sistemul judiciar vă aşteaptă cu încredere ca pe o viitoare generaţie de magistraţi!

Mai înseamnă deschidere şi îndemn în a vă manifesta activ şi creativ în acest proces de formare iniţială. Fiţi curajoşi şi curioşi! Căutaţi nu numai cunoaşterea, ci şi înţelegerea, calibraţi-vă comportamentul şi atitudinile în registru de echilibru cu voi înşivă ca natură umană şi nivel de conştiinţă! 

Statutul profesional al magistratului nu pune magistratul pe un piedestal şi nici intangibil nu-l face. Dacă veţi reuşi să înţelegeţi ceea ce veţi cunoaşte, cu siguranţă  veţi fi în măsură să vă raportaţi conceptual, şi nu strategic, la buna-reputaţie  asociată statutului de magistrat. Conceptul înseamnă idee, strategia înseamnă muncă. Înainte de a vă apuca de muncă, apropiaţi-vă ideile! Veţi avea mult mai puţin de muncit!

Având în vedere că acest eveniment este şi un prim prilej oficial de a relaţiona cu conducerea Institutului Naţional al Magistraturii, în noua mea calitate de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, doresc să transmit, în numele Plenului Consiliului, asigurarea disponibilităţii şi susţinerii noastre depline în dezvoltarea unor concepte performante de formare, în promovarea celor mai eficiente modalităţi şi mecanisme de dezvoltare a programelor de formare iniţială şi continuă a magistraţilor.

Conducerii, formatorilor şi întreg personalului Institutului Naţional al Magistraturii le doresc mult succes, multă putere de muncă şi creativitate, iar dumneavoastră, proaspeţi auditori de justiţie, vă doresc să vă construiţi cu înţelepciune şi dragoste profesia, să puteţi fi mândri de dumneavoastră în fiecare zi, iar satisfacţiile profesionale şi personale să vă coloreze viaţa şi să vă dea putere de a merge cu demnitate înainte !

 

Vă mulţumesc!