CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


            12 iulie 2016

 

 

 

Comunicat de presă privind sesizarea Inspecţiei Judiciare

 

 

 

Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de aspectele semnalate în spaţiul public, prin intermediul mass media, referitoare la cazul Grădiniţa groazei”, aflat în curs de judecată pe rolul Judecătoriei Constanţa.

În acest context, în temeiul dispoziţiilor art.45 alin. (2) şi (3) şi art.74 alin (1) lit. e din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, domnul judecător Mircea Aron, preşedintele Consiliului, a sesizat Inspecţia Judiciară în vederea efectuării de verificări prealabile cu privire la activitatea, conduita şi respectarea obligaţiilor profesionale de către domnul Bogdan Alexandru Arhip, judecător în cadrul Judecătoriei Constanţa.

 

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media