CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


8 septembrie 2016

 

 

 

Comunicat de presă privind propunerea de numire a doamnei judecător Iulia Cristina Tarcea în funcţia de preşedinte al ÎCCJ

 

 

 

În şedinţa de azi, 8 septembrie 2016, după parcurgerea activităţilor prevăzute în procedura de numire în funcţii de conducere la instanţa supremă, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât, cu unanimitate de voturi, înaintarea către Preşedintele României a propunerii de numire a doamnei judecător Iulia Cristina Tarcea (proiectul managerial) în funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

Potrivit dispoziţiilor art. 53 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este numit de către Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la această instanţă cel puţin 2 ani.

Numirea se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, conform alin. 3 al aceluiaşi text de lege.

 

Procedura de numire în funcţii de conducere la instanţa supremă este reglementată de dispoziţiile art. 53 alin. 1, 3, 5 şi 51 din Legea nr. 303/2004 şi de prevederile art.191 din Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi  numirea  judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 193/2006.

 

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media