CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7 octombrie 2016

 

  

 

 

Comunicat de presă privind organizarea unui concurs în vederea ocupării a 7 posturi vacante de magistrat-asistent la ÎCCJ

 

 

 

În şedinţa din data 6 octombrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea unui concurs pentru ocuparea a 7 posturi vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Concursul se va desfăşura în perioada 7 octombrie  2016 – 10 ianuarie 2017, pentru următoarele: un post la Secţia a II-a civilă, 3 posturi la Secţia penală şi 3 posturi la Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

 

La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 14 alin. 2 lit. a – e şi de art. 67 alin. 4 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu o vechime de cel puţin 5 ani în funcţiile prevăzute de lege, la data expirării perioadei de depunere a cererilor de înscriere.

Înscrierea candidaţilor la concurs se face la Consiliul Superior al Magistraturii - Direcţia resurse umane şi organizare, cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6, în perioada 7 octombrie - 28 octombrie 2016.

Taxa de înscriere la concurs este de 450 RON şi se achită la Direcţia Economică şi Administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unui test-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice şi a unei probe scrise practice la data de 7 decembrie 2016, conform prevederilor art. 10 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea nr. 293/2007 a Plenului Consiliului.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de pe pagina de internet a CSM, www.csm1909.ro, link:  http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=08040102 şi a Institutului Naţional al Magistraturii, www.inm-lex.ro, link: http://www.inm-lex.ro/displaypage.php?p=156&d=1506.

 

 

  

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media