Description: CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


       6 iunie 2016

 

 

Comunicat de presă privind alegerea Consiliul Superior al Magistraturii în Comitetul executiv al Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare

 

 

Pentru a treia oară, Consiliul Superior al Magistraturii a fost ales în Comitetul executiv al Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare, ca o confirmare a activităţii şi a eforturilor depuse până în prezent în cadrul Reţelei.

 

În perioada 1 - 3 iunie 2016, delegaţia Consiliului Superior al Magistraturii, alcătuită din judecător Horaţius Nicolae Dumbravă, judecător Alexandru Şerban, procuror Bogdan Gabor, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), şi procuror Flavian Popa, şef Serviciu Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Protocol, a participat la Adunarea Generală a Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ / ENCJ) ce a avut loc la Varşovia, Polonia.

Printre invitaţi s-au numărat şi domnii Koen Lenaerts, preşedintele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Nils Engstad, preşedintele CCJE, Michel Bnichou, preşedintele CCBE şi doamna Diana Wallis, preşedintele Institutului European de Drept.

În cadrul reuniunii au fost prezentate şi aprobate proiectele Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare din perioada 2015 - 2016, respectiv Independenţa şi responsabilitatea sistemului judiciar – continuare III, Standarde V – participarea membrilor din afara sistemului judiciar în administrarea justiţiei şi Finanţarea sistemelor judiciare.

În această perioadă, CSM a fost coordonator alături de consiliile judiciare din Franţa şi Spania al primului proiect, ocupându-se pentru al doilea an consecutiv de independenţa şi respsonsabilitatea procurorilor.

Cu aceeaşi ocazie, a fost adoptată declaraţia de la Varşovia  prin care Adunarea generală şi-a exprimat îngrijorările faţă de situaţiile din Turcia şi Polonia cu privire la independenţa judecătorilor.

Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare s-a înfiinţat în mod formal la Adunarea Generală a Reţelei care a avut loc la Roma în anul 2004. Reţeaua este alcătuită din instituţii naţionale din statele membre UE, instituţii care sunt independente de executiv şi legislativ şi care au atribuţii privind sprijinirea sistemelor judiciare pentru îndeplinirea unui act de justiţie independent.

 Consiliul Superior al Magistraturii din România a devenit membru al RECJ în anul 2007, iar de atunci a fost implicat în mod activ în proiectele desfăşurate şi în administrarea RECJ. De asemenea, CSM a coordonat mai multe proiecte privind reforma judiciară, independenţa justiţiei şi responsabilitatea judecătorilor.

 

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media