CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


      3 iunie 2016

 

 

PRECIZĂRI

 

 privind acţiunile întreprinse instituţional în legătură cu validarea, de către Senatul României, a  mandatelor unui număr de opt membri CSM aleşi

 

 

Având în vedere Comunicatul de presă  al Curţii Constituţionale referitor la admiterea  excepţiei de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu următorul conținut „Durata mandatului membrilor aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani, fără posibilitatea reînvestirii

Şi constatând propagarea în spaţiul public a unor mesaje  neconforme cu realităţile şi motivaţiile instituţionale care au condus Consiliul Superior al Magistraturii să confere dispoziţiei legale invocate interpretarea promovată în acţiunile întreprinse instituţional în legătură cu validarea, de către Senatul României, a  mandatelor unui număr de 8 membri aleşi în conformitate cu procedurile legale în vigoare,

Pentru o corectă informare a publicului, Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media este abilitat să facă următoarele precizări:

  1. Acţiunile întreprinse de Consiliul Superior al Magistraturii, atât la nivelul Senatului României cât şi ulterior, în procedura desfăşurată la instanţa de contencios administrativ, au avut ca temei legislaţia în vigoare,  precum şi jurisprudenţa  Curţii de Apel Bucureşti (link) şi a Curţii Constituţionale (link Decizia CCR nr. 375 din 6 iulie 2005).

În concret, acţiunile şi apărările promovate de Consiliu au avut ca principală premisă autoritatea de lucru judecat în ceea ce priveşte motivele cuprinse în Sentinţa civilă nr. 3081 din 19 aprilie 2011, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII Contencios Administrativ şi Fiscal (link), rămasă definitivă prin nerecurare.

Astfel, instanţa de contencios administrativ a decis că „… Din coroborarea art. 51 alin. 1 din Legea nr. 317/2004 (n.n - actual art. 55 alin. 1) cu art. 55 alin. 2 din aceeaşi lege (n.n.- actual art. 57 alin. 1) şi interpretarea lor gramaticală şi logică, reiese că mandatul unui membru CSM este de 6 ani, însă poate înceta înainte de termen. În acest caz, începe un nou mandat care, în lipsa unor dispoziţii legale exprese, este tot de 6 ani...”(extras din  Sentinţa civilă nr. 3081 din 19 aprilie 2011, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti).

Ca efect al sentinţei civile menţionate, un număr de trei membri aleşi ai CSM care şi-au început mandatul anterior anului 2011 (n.n. – în  ianuarie 2011 a debutat mandatul actualului Consiliu) şi-au continuat şi exercitat efectiv mandatele individuale de 6 ani în interiorul mandatului actualului Consiliu, fapt ce a condus la alegerea individuală a trei dintre membrii actualului Consiliu, care au făcut obiectul procedurii de validare contestate.

  1. Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale în data de 2 iunie 2016 asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 317/2004, urmează a fi prezentate în cuprinsul deciziei Curţii, care, după redactare, va fi publicată în Monitorul Oficial al României.
  2. În acest context, Consiliul Superior al Magistraturii apreciază că dialogul public pe această temă trebuie să respecte şi să reflecte rigorile instituţionale şi exigenţele profesiei de magistrat astfel încât, şi prin modalităţile de manifestare publică şi mediatică, să se răspundă aşteptărilor pe care societatea le are în raport cu instituţiile şi reprezentanţii şi/sau exponenţii sistemului judiciar.

 

De asemenea, Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media este abilitat să informeze publicul asupra capacităţii instituţionale a Consiliului Superior al Magistraturii de a gestiona transparent şi cu respectarea prevederilor legale procedura de alegere a noilor membri CSM pentru mandatul 2017 - 2022, care să respecte exigenţele interpretării date de Curtea Constituţională, conform comunicatului de presă din data de 2 iunie 2016.

Proiectul de calendar pentru alegerea membrilor CSM va fi analizat luni, 6 iunie a.c., în Comisia de specialitate a CSM, urmând ca forma adoptată de Comisie să fie supusă dezbaterii şi aprobării Plenului CSM în prima sa şedinţă de lucru care va avea loc marţi, 7 iunie 2016.

 

 

Judecător Mircea Aron

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii