CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


1 septembrie 2016

 

 

 

Poziţia Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la salarizarea magistraţilor

 

 

 

           Având în vedere adoptarea, în şedinţa Guvernului României din data de 31 august 2016, a Ordonanţei de Urgenţă nr.43/2016, publicată în Monitorul Oficial nr.673/31.08.2016, Partea I, pentru modificarea şi completarea OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale,

           

            Faţă de declaraţiile publice ale unor reprezentanţi ai puterii executive,

 

 

 

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU MASS MEDIA

este abilitat aducă la cunoştinţa publică următoarele:

 

 

           Consecvent principiilor enunţate prin Hotărârea nr.1020/2016 a Plenului, Consiliul Superior al Magistraturii îşi menţine poziţia adoptată în şedinţa din data de 23 august 2016 în legătură cu aplicarea unitară a dispoziţiilor OUG nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în scopul eliminării inechităţilor salariale existente în sistemul judiciar.

 

           Reamintim în cadrul şedinţei menţionate, Plenul Consiliului a hotărât dispoziţiile OUG nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sunt aplicabile şi familiei ocupaţionaleJustiţie”.

           Prin urmare, Plenul a recomandat ordonatorilor de credite ca în interpretarea acestor dispoziţii legale aibă în vedere principiul de drept menţionat în expunerea de motive a OUG nr.20/2016 şi în cuprinsul art.31 din O.U.G. nr. 57/2015, aşa cum a fost modificată şi completată prin O.U.G nr. 20/2016, în sensul eliminării discrepanţelor salariale existente în sistemul judiciar, astfel încât personalul care beneficiază de aceleaşi condiţii fie salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea.

            Principiile enunţate şi poziţia adoptată de Plen au fost ferm susţinute de conducerea CSM cu prilejul întâlnirii ordonatorilor de credite din sistemul judiciar cu reprezentanţi ai executivului pe tema aplicării dispoziţiilor OUG nr.20/2016.

 

            Apreciem ca inadmisibile şi regretabile declaraţiile publice ale unor reprezentanţi ai puterii executive în sensul asociaţiile profesionale ale magistraţilor ar da o interpretare abuzivă şi inechitabilă dispoziţiilor OUG nr.20/2016.

             Reamintim această interpretare a fost adoptată inclusiv de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi ordonatori principali şi secundari de credite din sistemul judiciar.

             Declaraţiile menţionate pot fi de natură a genera o dispută nedorită între magistraţi şi alte puteri ale statului.

 

            Subliniem, totodată, potrivit notei de fundamentare, scopul urmărit de OUG nr.20/2016 a fost eliminarea, începând cu 1 august 2016, a unor disfuncţionalităţi salariale în sistemul public, respectiv eliminarea discrepanţelor salariale în rândul diverselor categorii sociale şi nu acordarea unor creşteri salariale.

            

            Fără a pune în discuţie abilitarea Guvernului de a stabili politica salarială a statului român, atragem atenţia asupra nevoii întregului sistem judiciar de eliminare a discrepanţelor salariale, cu respectarea deplină a principiilor constituţionale şi legale.

 

            Consiliul Superior al Magistraturii susţine în continuare necesitatea eliminării discrepanţelor salariale din cadrul sistemului judiciar şi va acţiona pentru identificarea unor căi legale de înlăturare a acestora.

            

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media