CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


1 iunie 2016

 

 

 

Comunicat de presă

                                                    

privind sancţionarea disciplinară a domnului Agafiţei Ştefan,  judecător în cadrul Judecătoriei Bacău şi a doamnei Roman Liliana, judecător în cadrul Judecătoriei Timişoara

 

 

 

                În şedinţa de azi, 1 iunie 2016, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunile disciplinare formulate de Inspecţia Judiciară împotriva domnului Agafiţei Ştefan, judecător în cadrul Judecătoriei Bacău şi a doamnei Roman Liliana, judecător în cadrul Judecătoriei Timişoara.

 

În temeiul prevederilor art.100 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Secţia a aplicat domnului Agafiţei Ştefan, judecător în cadrul Judecătoriei Bacău, sancţiunea disciplinară constând în “suspendarea din funcţia de judecător pe o perioadă de 3 luni” pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) teza a II-a şi lit. r) din acelaşi act normativ -  exercitarea funcţiei cu… gravă neglijenţă” şi lipsa totală a motivării hotărârilor judecătoreşti sau a actelor judiciare ale procurorului, în condiţiile legii”.

De asemenea, în aceeaşi şedinţă, în temeiul prevederilor art. 100 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Secţia a aplicat doamnei judecător Roman Liliana, judecător în cadrul Judecătoriei Timişoara, sancţiunea disciplinară constând în   “suspendarea din funcţia de judecător pe o perioadă de 3 luni” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t) teza a II-a din acelaşi act normativ - exercitarea funcţiei cu … gravă neglijenţă”.

 

Hotărârile secţiei vor cuprinde, alături de alte elemente prevăzute de lege, descrierea faptelor pentru care s-au aplicat sancţiunile disciplinare menţionate, urmând a fi redactate şi publicate pe site-ul Consiliului www.csm1909.ro în termen de 20 de zile de la pronunţare.

Acestea pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media