ATENTIE!! Acest site reprezintć forma veche a paginii oficiale a Consiliului Superior al Magistraturii.
Pentru a accesa noul site al consiliului, accesati https://www.csm1909.ro
 Contact  Harta site English     


Cauta:

Accesari:
   127.108.106   
Cititori:
   7.757.405   
Prezentare > Competentele CSM

v Descriere

v Atribuţiile plenului CSM

ü cariera magistraţilor

ü recrutarea, evaluarea, formarea şi examenele magistraţilor

ü organizarea şi funcţionarea instanţelor şi a parchetelor

v Atribuţiile secţiilor CSM

ü cariera judecătorilor şi procurorilor

ü organizarea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor

Descriere

Consiliul Superior al Magistraturii apără corpul magistraţilor şi membrii acestuia īmpotriva oricărui act de natura sa aducă atingere independentei sau imparţialităţii magistratului īn īnfăptuirea justiţiei ori sa creeze suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apără reputaţia profesională a magistraţilor. 

Magistratul care considera ca independenta, imparţialitatea sau reputaţia profesionala īi sunt afectate īn orice mod se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii care, după caz, poate dispune verificarea aspectelor semnalate, publicarea rezultatelor acesteia, poate sesiza organul competent să decidă asupra masurilor care se impun sau poate dispune orice altă măsură corespunzătoare, potrivit legii. 

Consiliul Superior al Magistraturii asigura respectarea legii şi a criteriilor de competenta şi etica profesionala īn desfăşurarea carierei profesionale a magistraţilor. 

Atribuţiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi ale secţiilor acestuia, referitoare la cariera magistraţilor, se exercita cu respectarea dispoziţiilor Legii privind statutul magistraţilor nr. 303/2004 şi ale Legii privind organizarea judiciară nr. 304/2004. 

Īn cazurile īn care legea prevede avizul conform, aprobarea sau acordul Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de vedere emis de acesta este obligatoriu. Daca legea prevede consultarea sau avizul Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de vedere emis de acesta nu este obligatoriu.

Consiliul Superior al Magistraturii īntocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale magistraţilor, īnfiinţează o baza de date referitoare la activitatea lor şi asigura actualizarea acesteia.

Consiliul Superior al Magistraturii coordonează activitatea Institutului Naţional al Magistraturii şi a Scolii Naţionale de Grefieri.

Atribuţiile plenului CSM - cariera magistraţilor

 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la cariera magistraţilor: 

a) propune Preşedintelui Romāniei numirea īn funcţie şi eliberarea din funcţie a judecătorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor stagiari;

b) numeşte judecătorii stagiari şi procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii; 

c) dispune promovarea judecătorilor şi a procurorilor; 

d) eliberează din funcţie judecătorii stagiari şi procurorii stagiari;

e) propune Preşedintelui Romāniei conferirea de distincţii pentru judecători şi procurori, īn condiţiile legii;

f) īndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.

Atribuţiile plenului CSM - recrutarea, evaluarea, formarea şi examenele magistraţilor

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la recrutarea, evaluarea, formarea şi examenele magistraţilor:

a) la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, stabileşte numărul anual de cursanţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, stabileşte tematica pentru concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi aproba programul de formare profesionala a auditorilor de justiţie, emite avize şi adopta regulamente, īn cazurile şi īn condiţiile prevăzute de lege; 

b) numeşte comisia de admitere şi comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea īn Institutul Naţional al Magistraturii, īn condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare a examenului de admitere īn Institutul Naţional al Magistraturii;

c) organizează şi validează, potrivit legii şi regulamentului, examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor şi aproba programul de formare profesionala continua a judecătorilor şi procurorilor, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi tematica activităţilor de formare profesionala continua, organizate de curţile de apel şi parchetele de pe lāngă acestea; 

d) organizează şi validează, potrivit legii şi regulamentului, concursurile pentru numirea īn funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor; 

e) dispune organizarea concursurilor de promovare a judecătorilor şi procurorilor; 

f) numeşte comisiile pentru evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, īn condiţiile legii; 

g) numeşte şi revocă directorul şi directorii adjuncţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, şi desemnează judecătorii şi procurorii care vor face parte din Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii; 

h) la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, aprobă structura organizatorică, statele de funcţii şi statele de personal ale Institutului Naţional al Magistraturii;

i) numeşte directorul şi directorii adjuncţi ai Scolii Naţionale de Grefieri şi desemnează judecătorii şi procurorii membri īn Consiliul de conducere al şcolii.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii soluţionează contestaţiile formulate de judecători şi procurori īmpotriva hotărārilor pronunţate de secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor date īn materie disciplinară.

Atribuţiile plenului CSM - organizarea şi funcţionarea instanţelor şi a parchetelor

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor şi a parchetelor: 

a) convoacă adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, īn condiţiile legii;

b) aprobă masurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanţe şi parchete;

c) elaborează propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice şi emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instanţelor şi parchetelor;

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adopta Codul deontologic al magistraţilor, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioara al instanţelor judecătoreşti, precum şi alte regulamente şi hotărāri prevăzute īn Legea privind statutul magistraţilor nr. 303/2004 şi īn Legea privind organizarea judiciară nr. 304/2004. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiţiei, īn cazurile prevăzute de lege. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate sesiza ministrul justiţiei cu privire la necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative īn domeniul justiţiei.

Consiliul Superior al Magistraturii elaborează anual un raport privind starea justiţiei şi un raport privind activitatea proprie, pe care le prezintă Camerelor reunite ale Parlamentului Romāniei pānă la data de 15 februarie a anului următor şi le publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a III-a, şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numeşte secretarul general şi personalul cu funcţii de conducere din aparatul Consiliului Superior al Magistraturii.

Atribuţiile secţiilor CSM - cariera judecătorilor şi procurorilor

Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii au următoarele atribuţii referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor: 

a) dispun delegarea şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, īn condiţiile legii; 

b) numesc īn funcţii de conducere judecătorii şi procurorii, īn condiţiile legii şi ale regulamentului;

c) examinează recomandările primite de la Colegiul de conducere al Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind numirea īn funcţie a judecătorilor īn cadrul Curţii;

d) analizează īndeplinirea condiţiilor legale de către judecătorii stagiari şi procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de către alţi jurişti care au fost admişi la concursul de intrare īn magistratura, de către judecătorii şi procurorii īnscrişi la concursul de promovare şi de către judecătorii şi procurorii propuşi pentru numirea īn funcţii de conducere; 

e) soluţionează contestaţiile īmpotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuală a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, constituite īn condiţiile legii;

f) iau masuri pentru soluţionarea sesizărilor primite de la justiţiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor;

g) propun Preşedintelui Romāniei numirea īn funcţie şi revocarea din funcţie a preşedintelui, vicepreşedintelui şi preşedinţilor de secţii ai Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

h) avizează propunerea ministrului justiţiei de numire şi revocare a Procurorului General al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie, a adjuncţilor acestora, a procurorilor şefi secţie din aceste parchete, precum şi a procurorului sef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism a adjunctului acestuia;

i) aproba transferul judecătorilor şi procurorilor;

j) dispun suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor;

k) īndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.

Atribuţiile secţiilor CSM - organizarea şi funcţionarea instanţelor şi a parchetelor

Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii au următoarele atribuţii referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor:

a) aproba īnfiinţarea şi desfiinţarea secţiilor curţilor de apel, ale instanţelor din circumscripţiile acestora, precum şi īnfiinţarea sediilor secundare ale instanţelor judecătoreşti şi circumscripţiilor acestora, īn condiţiile legii;

b) aprobă propunerea Procurorului General al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie de īnfiinţare şi desfiinţare a secţiilor īn cadrul parchetelor;

c) avizează proiectul de hotărāre a Guvernului privind lista localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor;

d) stabilesc categoriile de procese sau de cereri care se soluţionează īn municipiul Bucureşti numai de anumite instanţe, cu respectarea competentei materiale prevăzute de lege;

e) la propunerea preşedinţilor curţilor de apel, stabilesc numărul vicepreşedinţilor curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate, precum şi judecătoriile la care funcţionează un vicepreşedinte;

f) la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau a Procurorului Naţional Anticorupţie, după caz, aprobă numărul adjuncţilor procurorilor generali ai parchetelor de pe lāngă curţile de apel şi ai prim-procurorilor parchetelor de pe lāngă tribunale; precum şi parchetele de pe lāngă judecătorii, unde prim-procurorii sunt ajutaţi de adjuncţi;

g) īndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii īncuviinţează percheziţia, reţinerea sau arestarea preventiva a judecătorilor şi a magistraţilor-asistenţi. 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii īncuviinţează percheziţia, reţinerea sau arestarea preventiva a procurorilor.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii numeşte şi promovează magistraţii-asistenţi ai Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, īn condiţiile legii. 

Consiliul Superior al Magistraturii īndeplineşte, prin secţiile sale, rolul de instanţă de judecată īn domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor, pentru faptele prevăzute īn Legea privind statutul magistraţilor nr. 303/2004, precum şi pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau grava neglijenta de către aceştia, daca fapta nu constituie infracţiune. 

Secţia pentru judecători are rolul de instanţă disciplinară şi pentru magistraţii-asistenţi ai Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Acţiunea disciplinară se exercită de comisiile de disciplină ale Consiliului Superior al Magistraturii, formate din un membru al secţiei pentru judecători şi 2 inspectori ai serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători şi, respectiv un membru al secţiei pentru procurori şi 2 inspectori ai serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori. 

Secţia pentru judecători şi secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii numesc, īn fiecare an, membrii comisiilor de disciplina. Īn comisiile de disciplina nu pot fi numiţi doi ani consecutiv aceiaşi membri. 

Membrii de drept, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu pot fi numiţi de comisiile de disciplină. 

Comisiile de disciplină pot fi sesizate īn legătură cu abaterile disciplinare ale judecătorilor şi procurorilor, de orice persoana interesata sau se pot sesiza din oficiu. 

Orice sesizare privind activitatea necorespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor greşit īndreptată la instanţe sau parchete va fi īnaintată comisiilor de disciplina īn termen de 5 zile de la īnregistrare.

Īn vederea exercitării acţiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării prealabile, care se dispune de titularul acestei acţiuni. 

Cercetarea prealabilă se efectuează de inspectorii din cadrul serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători, respectiv din cadrul serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori. 

Acţiunea disciplinara se exercita īn termen de 60de zile de la data īnregistrării actului de constatare a abaterii, dar nu mai tārziu de un an de la data săvārşirii abaterii. 

Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, īn cazul īn care constata ca sesizarea este īntemeiata, aplica una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de lege, īn raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvārşite de judecător sau procuror şi cu circumstanţele personale ale acestuia.

Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii soluţionează acţiunea disciplinară printr-o hotărāre care cuprinde, īn principal, următoarele:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara şi īncadrarea juridica a acesteia;

b) temeiul de drept al aplicării sancţiunii;

c) motivele pentru care au fost īnlăturate apărările formulate de judecător sau procuror;

d) sancţiunea aplicata şi motivele care au stat la baza aplicării acesteia;

e) calea de atac şi termenul īn care hotărārea poate fi atacata;

f) instanţa competentă să judece calea de atac.

Hotărārile secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară se redactează, obligatoriu, īn termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare şi se comunica de īndată, īn scris, judecătorului sau procurorului. Comunicarea hotărārilor este asigurata de Secretariatul General al Consiliului Superior al Magistraturii. 

Īmpotriva hotărārilor secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii se poate exercita recurs īn termen de 15 zile de la comunicare. Competenta soluţionării recursului aparţine Completului de 9 judecători al Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Din completul de 9 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii şi judecătorul sancţionat disciplinar.

Recursul suspenda executarea hotărārii secţiei Consiliului Superior al Magistraturii de aplicare a sancţiunii disciplinare.

Hotărārea prin care se soluţionează recursul este irevocabila.

Īn cazul īn care s-a dispus excluderea din magistratura a unui judecător sau a unui procuror, hotărārea irevocabilă se transmite Preşedintelui Romāniei, īn vederea emiterii decretului de eliberare din funcţie.


Agenda Presedintelui
18 - 19 mai 2017
Participarea conducerii CSM la cea de-a patra reuniune a Comisiei interguvernamentale Romānia - Republica Moldova pentru integrare (Chişinău)
15 mai 2017
Īntālnirea conducerii CSM cu reprezentanţii Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea Romāniei (CNMR)
11-12 mai 2017
Participare la īntālnirea trimestrială a președinților, vicepreședinților și managerilor economici ai curților de apel, organizată de Curtea de Apel Cluj
05 mai 2017
Participare la dezbaterea cu tema: "Răspunderea judecătorului - īntre reglementare şi percepţia publică", Timişoara
03 mai 2017
Īntālnirea membrilor CSM cu delegaţia Comisiei Europene aflată īn misiune de
evaluare īn cadrul MCV
Arhiva Agendei Presedintelui
Agenda Vicepresedintelui
15 mai 2017
Īntālnirea conducerii CSM cu reprezentanţii Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea Romāniei (CNMR)
18 - 19 mai 2017
Participarea conducerii CSM la cea de-a patra reuniune a Comisiei interguvernamentale Romānia - Republica Moldova pentru integrare (Chişinău)
10-12 mai 2017
Īntālnirea de lucru comună cu membrii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procurorii generali ai parchetelor de pe lāngă curţile de apel din perioada 10 - 12 mai
2017 la Pca Constanta.
10 aprilie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Scolii Nationale de Grefieri
24 martie 2017
Participare la aniversarea Zilei Politiei Romane.
Arhiva Agendei Vicepresedintelui
Agenda Membrilor CSM
15 mai 2017
Participare la vizita de documentare a unei delegaţii de experţi de la organizaţiile IPRE şi CRJM din Republica Moldova, īn domeniul justiţiei şi integrităţii īn cadrul proiectului Fundaţiei Konrad Adenauer "Republica Moldova īn afara corupţiei - lecţii īnvăţate din experienţa Romāniei", sediul CSM (E. OPRINA)
15 mai 2017
Primirea vizitei unei delegaţii din Republica Moldova, formată din reprezentanţi ai societăţii civile, īn cadrul proiectului Fundaţiei Konrad Adenauer "Republica Moldova īn afara corupţiei - lecţii īnvăţate din experienţa Romāniei" (C. OLARU)
12 mai 2017
Participare la deschiderea lucrărilor Congresului ordinar al Uniunii Naţionale al Executorilor Judecătoreşti, Bucureşti, sediul U.N.E.J. (E.OPRINA)
11-12 mai 2017
Participare la īntālnirea trimestrială a președinților, vicepreședinților și managerilor economici ai curților de apel, organizată de Curtea de Apel Cluj īn perioada 11-12 mai 2017 (M. MATEESCU).
11-12 mai 2017
Participare la īntālnirea trimestrială a președinților, vicepreședinților și managerilor economici ai curților de apel, Cluj-Napoca (A. CHIŞ)
11-12 mai 2017
Participare la īntālnirea trimestrială a președinților, vicepreședinților şi managerilor economici ai curților de apel, organizată īn Municipiul Cluj Napoca (G. BALTAG)
11-12 mai 2017
Participare la īntālnirea de lucru comună cu membrii Secţiei pentru procurori a CSM, procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procurorii generali ai parchetelor de pe lāngă curţile de apel – Constanţa - Mamaia (T. TOADER)
11-12 mai 2017
Participare la īntālnirea trimestrială a președinților, vicepreședinților și managerilor economici ai curților de apel, organizată de Curtea de Apel Cluj īn perioada 11-12 mai 2017 (M. MATEESCU)
11-12 mai 2017
Participare la īntālnirea de lucru comună cu membrii Secţiei pentru procurori a CSM, procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procurorii generali ai parchetelor de pe lāngă curţile de apel - Constanţa - Mamaia (N. SOLOMON)
11 mai 2017
Participare la evenimentul prilejuit de sărbătorirea Zilei Europei, din data de 11 mai 2017 la Bucureşti.(S. MARCU)
10 mai 2017
Īntālnire de lucru cu procurorii din cadrul Parchetului de pe lāngă Tribunalul Constanţa  (F. DEAC)
10 mai 2017
Īntalnire de lucru cu colegii procurori din cadrul Parchetului de pe lāngă
Tribunalul Constanţa (N. SOLOMON)
11-12 mai 2017
Participare la īntālnirea trimestrială a președinților, vicepreședinților și managerilor economici ai curților de apel, organizată de Curtea de Apel Cluj, īn perioada 11-12 mai 2017 (M. BALAN)
10-12 mai 2017
Īntālnire de lucru comună cu membrii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casație și Justiție și procurorii generali ai parchetelor de pe lāngă curțile de apel
08-09 mai 2017
Participare la īntālnirea Comitetului Executiv al Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Bruxelles (A. CHIŞ)
 
Arhiva Agendei Membrilor CSM
Fotografii recente
 
Şedinţa de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii - 6 ianuarie 2017 (dată publicare: 09 ianuarie 2017)
Arhiva
Aparitii recente (ultimele zile)

                 © 2005 Consiliul Superior al Magistraturii. Toate drepturile rezervate.

eXTReMe Tracker