ATENTIE!! Acest site reprezintă forma veche a paginii oficiale a Consiliului Superior al Magistraturii.
Pentru a accesa noul site al consiliului, accesati https://www.csm1909.ro
 Contact  Harta site English     


Cauta:

Accesari:
   126.215.038   
Cititori:
   7.678.552   
Institutul National al Magistraturii > Prezentare
Anunț privind declanșarea procedurii de desemnare a reprezentantului asociațiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor și procurorilor, în Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii (dată publicare: 18 aprilie 2017)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Anunţ privind vacantarea funcţiei de director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii, responsabil cu formarea continuă, respectiv vacantarea funcţiei de director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii, responsabil cu formarea iniţială şi declanşarea procedurii de ocupare a acestor funcţii (dată publicare: 10 aprilie 2017)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Anunţ privind vacantarea funcţiei de director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii responsabil cu formarea continuă şi declanşarea procedurii de ocupare a acestei funcţii (dată publicare: 12 ianuarie 2015)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Anunţ privind vacantarea funcţiilor de director al Institutului Naţional al Magistraturii şi director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii responsabil cu formarea iniţială şi declanşarea procedurii de ocupare a acestor funcţii (data publicare: 17.04.2014)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Anunţ privind reluarea procedurii de ocupare a funcţiei de director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii, responsabil cu formarea continuă (data publicării: 28 noiembrie 2011)
     patrat.gif  Descarcă

Anunţ privind vacantarea funcţiilor de director al Institutului Naţional al Magistraturii şi director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii responsabil cu formarea iniţială şi declanşarea procedurii de ocupare a acestor funcţii (data publicării: 18 februarie 2011)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Recrutarea si formarea iniţială a magistraţilor
     patrat.gif  Anunt

     patrat.gif  Propuneri finale recrutare si formare initiala

     patrat.gif  Propuneri concurs admitere INM

     patrat.gif  Programe de formare initiala în INM - perspective

     patrat.gif  Recrutare si formare initiala magistrati recrutati conform art.33 din legea 303/2004

     patrat.gif  Chestionar de evaluare a formării iniţiale - noiembrie 2010

Programul de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor pentru anul 2009 (data publicării: 12 ianuarie 2009)
     patrat.gif  Anexa 2 : Domenii şi termene

     patrat.gif  Anexa 1 : Acţiuni de formare

     patrat.gif  Programul de formare continuă 2009

     patrat.gif  Hotărârea Plenului CSM nr. 1488/17 decembrie 2008 prin care a fost aprobat Programul de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor pe 2009

Anunţ privind vacantarea funcţiei de director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii responsabil cu formarea continuă şi declanşarea procedurii de ocupare a acestei funcţii (data publicării: 24 octombrie 2008)
     patrat.gif  Afiseaza

Anunţ privind expirarea duratei mandatului reprezentantului asociaţiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor şi procurorilor, în Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii şi declanşarea procedurii de desemnare a unui nou reprezentant (data publicării : 22 octombrie 2008)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Anunţ privind vacantarea funcţiilor de director al Institutului Naţional al Magistraturii şi director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii responsabil cu formarea iniţială şi declanşarea procedurii de ocupare a acestor funcţii (data publicării : 8 februarie 2008)
     patrat.gif  Afişare anunţ

Prezentarea Institutului Naţional al Magistraturii

   Instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii este organizat şi funcţionează în baza următoarelor acte normative:
      - Legea nr. 304/ 2004 pentru organizarea judiciară, republicată
      - Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată
      - Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată
      - Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii aprobat prin Hotărârea nr. 320/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii.   Institutul realizează formarea iniţială a viitorilor magistraţi - judecători şi procurori -, formarea profesională continuă a magistraţilor în funcţie, precum şi formarea formatorilor, în condiţiile legii.

   Prima promoţie a absolvit cursurile în anul 1992.

   Pregătirea auditorilor de justiţie pentru profesia de magistrat se bazează pe cunoaşterea tendinţelor şi a evoluţiei principalelor instituţii juridice, inclusiv în dreptul comparat, având în vedere mai ales dobândirea de cunoştinţe practice necesare pentru a deveni judecător sau procuror.
   Institutul Naţional al Magistraturii a elaborat programele de învăţământ având în vedere promovarea unei formări pe baze practice, fără a neglija aspectele teoretice, de natură a scoate în evidenţă gândirea critică şi de a accentua ideea de serviciu în folosul comunităţii pe care o reprezintă sistemul judiciar.

   Totodată, Institutul urmăreşte integrarea adecvată a unor noi discipline în procesul de învăţământ, cum ar fi dreptul comunitar şi jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie de la Luxemburg, drepturile omului şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, dreptul de proprietate intelectuală, dreptul concurenţei, dreptul consumatorului, dreptul mediului etc.
 INM are următoarea structură:
   a) organele de conducere;
   b) departamentul de formare iniţială;
   c) departamentul de formare continuă;
   d) departamentul de formare a formatorilor;
   e) departamentul economico - administrativ.
 Conducerea INM se realizează de către consiliul ştiinţific, directorul, 2 directori adjuncţi şi directorul executiv. Consiliul ştiinţific este format din 13 membri, după cum urmează: un judecător al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; un judecător al Curţii de Apel Bucureşti; un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, 3 profesori universitari de la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Drept a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi Facultatea de Drept a Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; 3 reprezentanţi aleşi ai personalului de instruire din cadrul Institutului; un reprezentant al auditorilor de justiţie; un reprezentant al asociaţiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi directorul Institutului. În cadrul INM funcţionează consiliul pedagogic, ca organ consultativ al consiliului ştiinţific. Din consiliul pedagogic fac par   te directorul şi directorii adjuncţi ai INM, şefii de catedră, titularii de disciplină, precum şi 2 reprezentanţi ai coordonatorilor de practică, unul pentru grupele de judecători şi unul pentru grupele de procurori.
 Pentru mai multe detalii legate de formarea iniţială din cadrul INM poate fi accesată următoarea adresă: http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=14
 Concursul de admitere la INM

 Procesul de selecţie a magistraţilor are la bază exclusiv criteriul competenţei profesionale şi al bunei reputaţii şi se realizează numai prin concurs, cu respectarea principiilor transparenţei, al egalităţii de şanse între candidaţi şi al anonimatului probelor.
 Probele concursului de admitere vizează selectarea acelor candidaţi care întrunesc următoarele calităţi:
     • bună cunoaştere a principalelor ramuri şi instituţii de drept; întrucât formarea iniţială în cadrul INM nu dublează cele studiate în facultate, este necesară verificarea cunoştinţelor fundamentale de drept cu ocazia examenului de admitere,
     • capacitatea de a interpreta şi aplica normele de drept,
     • existenţa unei gândiri logice, structurate.

 Pentru mai multe detalii legate de formarea iniţială din cadrul INM poate fi accesată următoarea adresă: http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=35
 
 Formarea iniţială
 
 Formarea în cadrul INM urmăreşte să creeze şi să dezvolte următoarele calităţi şi capacităţi ale auditorilor de justiţie:
   - interpretarea şi aplicarea dreptului în mod uniform;
   - stăpânirea nu doar a normelor de drept, ci şi a tehnicilor specifice profesiei de magistrat;
   - existenţa unei conştiinţe a apartenenţei la  profesie;
   - existenţa unei deschideri internaţionale asupra dreptului;
   - existenţa unei formări generaliste.
 
 Pentru mai multe detalii legate de formarea iniţială în cadrul INM poate fi accesată următoarea adresă: http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=3
Dotări. Facilităţi
Pentru activitatea de instruire sunt destinate aula, biblioteca, săli de seminar şi laboratoare de informatică, precum şi o sală pentru procesele experimentale. De asemenea, Institutul Naţional al Magistraturii oferă auditorilor de justiţie posibilitatea de a lua masa la cantina de la sediul său şi de a locui în căminul special destinat acestui scop. Căminul dispune de un număr de 45 de camere, precum şi de un apartament de 2 camere pentru protocol, în total 131 de locuri.
 
 Formarea continuă

Formarea magistraţilor în cadrul programului de formare continuă, este realizată în primul rând  prin intermediul reţelei de formatori  aleşi din rândul magistraţilor, dar şi de către formatorii INM din cadrul formării iniţiale, personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor, experţi cu o altă specializare decât cea juridică sau experţi străini, în cadrul programelor de asistenţă internaţională acordată statului român sau a altor programe internaţionale derulate de România.
Formarea continuă se realizează la sediul INM din Bucureşti, în centrele regionale de pregătire de la Sovata, Timişoara, Bârlad şi Amara, precum şi la nivelul curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea.
Pentru mai multe detalii legate de programul formare continua INM, poate fi accesată următoarea adresă: http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=4

Formarea formatorilor
 Potrivit legii, INM este instituţia publică care realizează formarea formatorilor. INM desfăşoară o serie de programe de formare a formatorilor, în diverse domenii. Pentru mai multe detalii legate de aceste programe şi de domeniile în care INM desfăşoară acţiuni de formare a formatorilor, precum şi de modul de selectare a acestora, se poate accesa următoarea adresă: http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=5
Site-ul INM

Site-ul INM www.inm-lex.ro a fost conceput ca un mijloc eficient de a aduce la cunoştinţa celor interesaţi cele mai noi informaţii legate de activitatea INM, de concursurile organizate prin intermediul său, dar şi ca un mijloc de comunicare între magistraţi şi INM şi chiar între magistraţi.

Astfel, prin intermediul site-ului magistraţii se pot înscrie on-line la seminariile de formare continuă organizate de INM (http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=22 ) şi pot să îşi exprime idei, opinii sau să comunice între ei prin intermediul forumului INM (http://www.inm-lex.ro/forum/index.php ).

Concursuri şi examene

Potrivit legii, CSM organizează, prin intermediul INM, următoarele concursuri şi examene:

   • concursul de admitere în magistratură (http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=36 );
   • examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor (http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=38 );
   • concursul de promovare în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor (http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=39 );
   • concursul de numire în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor de la tribunale şi curţile de apel precum şi parchetele de pe lângă acestea (http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=58 );
   • concursul de numire în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor de la judecătorii şi parchetele de pe lângă acestea (http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=62 ).


Agenda Presedintelui
18 - 19 mai 2017
Participarea conducerii CSM la cea de-a patra reuniune a Comisiei interguvernamentale România - Republica Moldova pentru integrare (Chişinău)
15 mai 2017
Întâlnirea conducerii CSM cu reprezentanţii Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României (CNMR)
11-12 mai 2017
Participare la întâlnirea trimestrială a președinților, vicepreședinților și managerilor economici ai curților de apel, organizată de Curtea de Apel Cluj
05 mai 2017
Participare la dezbaterea cu tema: "Răspunderea judecătorului - între reglementare şi percepţia publică", Timişoara
03 mai 2017
Întâlnirea membrilor CSM cu delegaţia Comisiei Europene aflată în misiune de
evaluare în cadrul MCV
Arhiva Agendei Presedintelui
Agenda Vicepresedintelui
15 mai 2017
Întâlnirea conducerii CSM cu reprezentanţii Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României (CNMR)
18 - 19 mai 2017
Participarea conducerii CSM la cea de-a patra reuniune a Comisiei interguvernamentale România - Republica Moldova pentru integrare (Chişinău)
10-12 mai 2017
Întâlnirea de lucru comună cu membrii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel din perioada 10 - 12 mai
2017 la Pca Constanta.
10 aprilie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Scolii Nationale de Grefieri
24 martie 2017
Participare la aniversarea Zilei Politiei Romane.
Arhiva Agendei Vicepresedintelui
Agenda Membrilor CSM
15 mai 2017
Participare la vizita de documentare a unei delegaţii de experţi de la organizaţiile IPRE şi CRJM din Republica Moldova, în domeniul justiţiei şi integrităţii în cadrul proiectului Fundaţiei Konrad Adenauer "Republica Moldova în afara corupţiei - lecţii învăţate din experienţa României", sediul CSM (E. OPRINA)
15 mai 2017
Primirea vizitei unei delegaţii din Republica Moldova, formată din reprezentanţi ai societăţii civile, în cadrul proiectului Fundaţiei Konrad Adenauer "Republica Moldova în afara corupţiei - lecţii învăţate din experienţa României" (C. OLARU)
12 mai 2017
Participare la deschiderea lucrărilor Congresului ordinar al Uniunii Naţionale al Executorilor Judecătoreşti, Bucureşti, sediul U.N.E.J. (E.OPRINA)
11-12 mai 2017
Participare la întâlnirea trimestrială a președinților, vicepreședinților și managerilor economici ai curților de apel, organizată de Curtea de Apel Cluj în perioada 11-12 mai 2017 (M. MATEESCU).
11-12 mai 2017
Participare la întâlnirea trimestrială a președinților, vicepreședinților și managerilor economici ai curților de apel, Cluj-Napoca (A. CHIŞ)
11-12 mai 2017
Participare la întâlnirea trimestrială a președinților, vicepreședinților şi managerilor economici ai curților de apel, organizată în Municipiul Cluj Napoca (G. BALTAG)
11-12 mai 2017
Participare la întâlnirea de lucru comună cu membrii Secţiei pentru procurori a CSM, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel – Constanţa - Mamaia (T. TOADER)
11-12 mai 2017
Participare la întâlnirea trimestrială a președinților, vicepreședinților și managerilor economici ai curților de apel, organizată de Curtea de Apel Cluj în perioada 11-12 mai 2017 (M. MATEESCU)
11-12 mai 2017
Participare la întâlnirea de lucru comună cu membrii Secţiei pentru procurori a CSM, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel - Constanţa - Mamaia (N. SOLOMON)
11 mai 2017
Participare la evenimentul prilejuit de sărbătorirea Zilei Europei, din data de 11 mai 2017 la Bucureşti.(S. MARCU)
10 mai 2017
Întâlnire de lucru cu procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa  (F. DEAC)
10 mai 2017
Întalnire de lucru cu colegii procurori din cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Constanţa (N. SOLOMON)
11-12 mai 2017
Participare la întâlnirea trimestrială a președinților, vicepreședinților și managerilor economici ai curților de apel, organizată de Curtea de Apel Cluj, în perioada 11-12 mai 2017 (M. BALAN)
10-12 mai 2017
Întâlnire de lucru comună cu membrii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel
08-09 mai 2017
Participare la întâlnirea Comitetului Executiv al Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Bruxelles (A. CHIŞ)
 
Arhiva Agendei Membrilor CSM
Fotografii recente
 
Şedinţa de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii - 6 ianuarie 2017 (dată publicare: 09 ianuarie 2017)
Arhiva
Aparitii recente (ultimele zile)

                 © 2005 Consiliul Superior al Magistraturii. Toate drepturile rezervate.

eXTReMe Tracker